Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2020/2021 трећи конкурсни рок

     Факултет уметности у Звечану је вишедеценијска, успешна образовно-уметничка установа чија је основна делатност високошколско образовање из области: ликовних, музичкe и драмских уметности и друштвено-хуманистичких наука на студијама првог (основне академске) и другог степена (мастер академскe студије), у складу са правилима студирања заснованим на европском систему преноса и акумулације ЕСПБ бодова. Настава се организује у складу са Законом о високом образовању Републике Србије, који се темељи на принципима Болоњске декларације. 

Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2020/2021 други конкурсни рок

     Факултет уметности у Звечану је вишедеценијска, успешна образовно-уметничка установа чија је основна делатност високошколско образовање из области: ликовних, музичкe и драмских уметности и друштвено-хуманистичких наука на студијама првог (основне академске) и другог степена (мастер академскe студије), у складу са правилима студирања заснованим на европском систему преноса и акумулације ЕСПБ бодова. Настава се организује у складу са Законом о високом образовању Републике Србије, који се темељи на принципима Болоњске декларације. 

Презентација Факултета уметности Универзитета у Приштини Звечан - Косовска Митровица

Презентација Факултета уметности Универзитета у Приштини Звечан - Косовска Митровица