Main menu
  • ispit_II_god.jpg
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg

Кларинет Основне академске студије

 

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Уметност - Музичка уметности

Назив студијског програма

Кларинет

Трајање студијског програма

4 године (8 семестара)

Број ЕСПБ

240

Услови за упис на студијски програм

Студијски програм Кларинет могу уписати кандидати  који положе испит  за проверу склоности и способности на катедри за кларинет;

Испиту за проверу склоности и способности могу приступити кандидати са средњим музичким образовањем у четворогодишњем  трајању ( средње музичке школе, средње војне музичке школе и школа за музичке таленте у Ћуприји ) и кандидати са непотпуним средњим музичким образовањем ( са три разреда средње музичке школе ) који полажу допунске испите по програму средњег образовања  (Статут ФУ).

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Дипломирани музички уметник – кларинетиста

Могућност наставка студија

Након  завршених основних академских студија, могуће је наставити школовање кроз дипломске академске студије Кларинета.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

ПРВА ГОДИНА

Ред.

Број

Шифра

Предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1. 

УМ4К11

Кларинет 1

I

У

О

1

1

0

 

12

2.

УМ4А12

Анализа музичких дела 1

I

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

3

3.  

УМ4С13

Солфеђо 1

I

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

4.

УМ4ИМ14

Историја музике 1

I

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

5.

УМ4Х15

Хор 1

I

У

ОЗ

3

0

0

 

2

6.

УМ4КО16

Контрапункт 1

I

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

3

7.

УМ4ХА17

Хармонија 1

I

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

8.

УМ4Д18

Дириговање 1

I

У

ОЗ

2

0

0

 

1

9.

УМ4И1И119

Изборни  предмет А1 -Страни језик 1

I

 

И

 

 

 

 

2

 

 

УМ4И1Е11

Енглески језик 1

I

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

 

 

УМ4И1Р12

Руски језик 1

I

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

10.

УМ4К21

Кларинет 2

II

У

О

1

1

0

 

12

11

УМ4А22

Анализа музичких дела 2

II

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

2

12.

УМ4С23

Солфеђо 2

II

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

13. 

УМ4ИМ24

Историја музике 2

II

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

14.

УМ4Х25

Хор 2

II

У

ОЗ

3

0

0

 

3

15.

УМ4КО26

Контрапункт 2

II

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

16.

УМ4ХА27

Хармонија 2

II

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

17.

УМ4Д28

Дириговање 2

II

У

ОЗ

2

0

0

 

2

18.

УМ4И1И129

Изборни  предмет А2- Страни језик 2

II

 

И

 

 

 

 

2

 

 

УМ4И1Е21

Енглески језик 2

II

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

 

 

УМ4И1Р22

Руски језик 2

II

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА  ГОДИНА

Ред.

Број

Шифра

Предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УМ4К31

Кларинет 3

III

У

О

1

1

0

 

12

2.       

УМ4А32

Анализа музичких дела 3

III

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

3

3.       

УМ4С33

Солфеђо 3

III

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

4.       

УМ4ИM34

Историја музике 3

III

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

5.       

УМ4Х35

Хор 3

III

У

ОЗ

3

0

0

 

2

6.       

УМ4КО36

Контрапункт 3

III

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

3

7.       

УМ4ХА37

Хармонија 3

III

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

8.       

УМ4Д38

Дириговање 3

III

У

ОЗ

2

0

0

 

1

9.       

УМ4И1И139

Изборни  предмет A1- Страни језик 3

III

 

И

 

 

 

 

2

 

 

УМ4И1Е31

Енглески језик 3

III

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

 

 

УМ4И1Р32

Руски језик 3

III

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

10.     

УМ4К41

Кларинет 4

IV

У

О

1

1

0

 

12

11.     

УМ4А42

Анализа музичких дела 4

IV

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

2

12.     

УМ4С43

Солфеђо 4

IV

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

13.     

УМ4ИМ44

Историја музике 4

IV

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

14.     

УМ4Х45

Хор 4

IV

У

ОЗ

3

0

0

 

3

15.     

УМ4КО46

Контрапункт 4

IV

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

16.     

УМ4ХА47

Хармонија 4

IV

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

17.     

УМ4Д48

Дириговање 4

IV

У

ОЗ

2

0

0

 

2

18. 

УМ4И149

Изборни  предмет A1- Страни језик 4

IV

 

И

 

 

 

 

2

 

 

УМ2И1Е41

Енглески језик 4

IV

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

 

 

УМ2И1Р42

Руски језик 4

IV

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

Ред.

Број

Шифра

Предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УМ4К51

Кларинет 5

V

У

О

1

1

0

 

12

2.       

УМ4С52

Солфеђо 5

V

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

3.       

УМ4ИМ53

Историја музике 5

V

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

4.       

УМ4Х54

Хор 5

V

У

ОЗ

3

0

0

 

2

5.       

УМ4КМ55

Камерна музика 1

V

У

ОЗ

2

0

0

 

2

6.       

УМ4МН56

Методика музичке наставе 1

V

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

7.      

УМ4ПОД57

Познавање оркестарских деоница Б1

V

У

ОЗ

1

0

0

 

2

8.       

УМ4ПС58

Психологија 1

V

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

9.      

УМ4И259

Изборни предмет  Б1

V

 

И

 

 

 

 

3

 

 

УМ4И2А51

Анализа музичких дела  5

V

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ4И2К52

Контрапункт 5

V

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ4И2ИН53

Информатика у уметности 1

V

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

3

10.     

УМ4К61

Кларинет  6

VI

У

О

1

1

0

 

12

11.     

УМ4С62

Солфеђо 6

VI

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

12.     

УМ4ИМ63

Историја музике 6

VI

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

13.     

УМ4Х64

Хор 6

VI

У

ОЗ

3

0

0

 

3

14.     

УМ4КМ65

Камерна музика 2

VI

У

ОЗ

2

0

0

 

2

15.     

УМ4МН66

Методика музичке наставе 2

VI

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

16.     

УМ4ПОД67

Познавање оркестарских деоница Б2

VI

У

ОЗ

1

0

0

 

1

17.     

УМ4ПС68

Психологија 2

VI

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

18.     

УМ4И269

Изборни предмет  Б2

VI

 

И

 

 

 

 

3

 

 

УМ4И2А61

Анализа музичких дела  6

VI

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ4И2К62

Контрапункт 6

VI

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ4И2ИН63

Информатика у уметности 2

VI

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

3

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

ЧЕТВРТА  ГОДИНА

Ред.

Број

Шифра

Предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УМ4К71

Кларинет 7

VII

У

О

2

2

0

 

13

2.       

УМ4КМ72

Камерна музика 3

VII

У

ОЗ

2

0

0

 

2

3.       

УМ4МВ73

Методика

дувачких инструмената 1

VII

ТУ

ОЗ

1

0

0

 

2

4.       

УМ4МН74

Методика музичке наставе 3

VII

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

5.       

УМ4Х75

Хор 7

VII

У

ОЗ

3

0

0

 

2

6.       

УМ4ПД76

Педагогија 1

VII

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

7.        

УМ4ПОД77

Познавање

оркестарских деоница Б3

VII

У

ОЗ

1

0

0

 

2

8.        

УМ4АС78

Анализа стилова 1

VII

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

2

9.       

УМ4И379

Изборни предмет  Ц1

VII

 

И

 

 

 

 

3

 

 

УМ4И3О71

Оркестрација 1

VII

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ4И3ПУ72

Психологија уметности 1

VII

ТУ

ИЗ

2

0

0

 

3

10.     

УМ4К81

Кларинет 8

VIII

У

О

2

2

0

 

13

11.     

УМ4КМ82

Камерна музика 4

VIII

У

ОЗ

2

0

0

 

2

12.  

УМ4МВ83

Методика

дувачких инструмената 2

VIII

ТУ

ОЗ

1

0

0

 

2

13.     

УМ4МН84

Методика музичке наставе 4

VIII

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

14.     

УМ4Х85

Хор 8

VIII

У

ОЗ

3

0

0

 

3

15.     

УМ4ПД86

Педагогија 2

VIII

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

16.    

УМ4ПОД87

Познавање

оркестарских деоница Б4

VIII

У

ОЗ

1

0

0

 

1

17.     

УМ4АС88

Анализа стилова 2

VIII

ОЗ

1

1

0

 

2

18.     

УМ4И389

Изборни предмет  Ц2

VIII

 

И

 

 

 

 

3

 

 

УМ4И3О81

Оркестрација 2

VIII

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ4И3ПУ82

Психологија уметности 2

VIII

ТУ

ИЗ

2

0

0

 

3

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60