Main menu
  • ispit_II_god.jpg
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg

Труба Основне академске студије

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Уметност - Музичка уметност

Назив студијског програма

Труба

Трајање студијског програма

4 године (8 семестара)

Број ЕСПБ

240

Услови за упис на студијски програм

Студијски програм Труба могу уписати кандидати  који положе испит  за проверу склоности и способности на катедри за трубу;

Испиту за проверу склоности и способности могу приступити кандидати са средњим музичким образовањем у четворогодишњем  трајању ( средње музичке школе, средње војне музичке школе и школа за музичке таленте у Ћуприји ) и кандидати са непотпуним средњим музичким образовањем ( са три разреда средње музичке школе ) који полажу допунске испите по програму средњег образовања  (Статут ФУ).

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Дипломирани музички уметник – трубач

Могућност наставка студија

Након  завршених основних академских студија, могуће је наставити школовање кроз мастер академске студије Трубе.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

ПРВА ГОДИНА

Ред.

Број

Шифра

Предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.        

УМ5T11

Труба 1

I

У

О

1

1

0

 

12

2.        

УМ5А12

Анализа музичких дела 1

I

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

3

3.        

УМ5С13

Солфеђо 1

I

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

4.        

УМ5ИМ14

Историја музике 1

I

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

5.        

УМ5Х15

Хор 1

I

У

ОЗ

3

0

0

 

2

6.        

УМ5КО16

Контрапункт 1

I

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

3

7.        

УМ5ХА17

Хармонија 1

I

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

8.        

УМ5Д18

Дириговање 1

I

У

ОЗ

2

0

0

 

1

9.        

УМ5И119

Изборни  предмет А1 -Страни језик 1

I

 

И

 

 

 

 

2

 

 

УМ5И1Е11

Енглески језик 1

I

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

 

 

УМ5И1Р12

Руски језик 1

I

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

10.     

УМ5T21

Труба 2

II

У

О

1

1

0

 

12

11.     

УМ5А22

Анализа музичких дела 2

II

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

2

12.     

УМ5С23

Солфеђо 2

II

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

13.     

УМ5ИМ24

Историја музике 2

II

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

14.     

УМ5Х25

Хор 2

II

У

ОЗ

3

0

0

 

3

15.     

УМ5КО26

Контрапункт 2

II

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

16.     

УМ5ХА27

Хармонија 2

II

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

17.     

УМ5Д28

Дириговање 2

II

У

ОЗ

2

0

0

 

2

18.     

УМ5И129

Изборни  предмет А2- Страни језик 2

II

 

И

 

 

 

 

2

 

 

УМ5И1Е21

Енглески језик 2

II

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

 

 

УМ5И1Р22

Руски језик 2

II

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА  ГОДИНА

Ред.

Број

Шифра

Предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.        

УМ5T31

Труба 3

III

У

О

1

1

0

 

12

2.        

УМ5А32

Анализа музичких дела 3

III

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

3

3.        

УМ5С33

Солфеђо 3

III

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

4.        

УМ5ИM34

Историја музике 3

III

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

5.        

УМ5Х35

Хор 3

III

У

ОЗ

3

0

0

 

2

6.        

УМ5КО36

Контрапункт 3

III

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

3

7.        

УМ5ХА37

Хармонија 3

III

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

8.        

УМ5Д38

Дириговање 3

III

У

ОЗ

2

0

0

 

1

9.        

УМ5И139

Изборни  предмет A3- Страни језик 3

III

 

И

 

 

 

 

2

 

 

УМ5И1Е31

Енглески језик 3

III

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

 

 

УМ5И1Р32

Руски језик 3

III

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

10.     

УМ5T41

Труба 4

IV

У

О

1

1

0

 

12

11.     

УМ5А42

Анализа музичких дела 4

IV

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

2

12.     

УМ5С43

Солфеђо 4

IV

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

13.     

УМ5ИМ44

Историја музике 4

IV

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

14.     

УМ5Х45

Хор 4

IV

У

ОЗ

3

0

0

 

3

15.     

УМ5КО46

Контрапункт 4

IV

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

16.     

УМ5ХА47

Хармонија 4

IV

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

17.     

УМ5Д48

Дириговање 4

IV

У

ОЗ

2

0

0

 

2

18.     

УМ5И149

Изборни  предмет A4- Страни језик 4

IV

 

И

 

 

 

 

2

 

 

УМ5И1Е41

Енглески језик 4

IV

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

 

 

УМ5И1Р42

Руски језик 4

IV

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

Ред.

Број

Шифра

Предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.        

УМ5T51

Труба 5

V

У

О

1

1

0

 

12

2.        

УМ5С52

Солфеђо 5

V

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

3.        

УМ5ИМ53

Историја музике 5

V

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

4.        

УМ5Х54

Хор 5

V

У

ОЗ

3

0

0

 

2

5.        

УМ5КМ55

Камерна музика 1

V

У

ОЗ

2

0

0

 

2

6.        

УМ5МН56

Методика музичке наставе 1

V

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

7.        

УМ5ПОД57

Познавање оркестарских деоница Б1

V

У

ОЗ

1

0

0

 

2

8.        

УМ5ПС58

Психологија 1

V

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

9.        

УМ5И259

Изборни предмет  Б1

V

 

И

 

 

 

 

3

 

 

УМ5И2А51

Анализа музичких дела  5

V

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ5И2КО52

Контрапункт 5

V

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ5И2ИН53

Информатика у уметности 1

V

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

3

10.     

УМ5T61

Труба  6

VI

У

О

1

1

0

 

12

11.     

УМ5С62

Солфеђо 6

VI

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

12.     

УМ5ИМ63

Историја музике 6

VI

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

13.     

УМ5Х64

Хор 6

VI

У

ОЗ

3

0

0

 

3

14.     

УМ5КМ65

Камерна музика 2

VI

У

ОЗ

2

0

0

 

2

15.     

УМ5МН66

Методика музичке наставе 2

VI

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

16.     

УМ5ПОД67

Познавање оркестарских деоница Б2

VI

У

ОЗ

1

0

0

 

1

17.     

УМ5ПС68

Психологија 2

VI

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

18.     

УМ5И269

Изборни предмет  Б2

VI

 

И

 

 

 

 

3

 

 

УМ5И2А61

Анализа музичких дела  6

VI

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ5И2КО62

Контрапункт 6

VI

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ5И2ИН63

Информатика у уметности 2

VI

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

3

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

ЧЕТВРТА  ГОДИНА

Ред.

Број

Шифра

Предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.        

УМ5T71

Труба 7

VII

У

О

2

2

0

 

13

2.        

УМ5КМ72

Камерна музика 3

VII

У

ОЗ

2

0

0

 

2

3.        

УМ5МДИ73

Методика

дувачких инструмената 1

VII

ТУ

ОЗ

1

0

0

 

2

4.        

УМ5МН74

Методика музичке наставе 3

VII

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

5.        

УМ5Х75

Хор 7

VII

У

ОЗ

3

0

0

 

2

6.        

УМ5ПД76

Педагогија 1

VII

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

7.        

УМ5ПОД77

Познавање

оркестарских деоница Б3

VII

У

ОЗ

1

0

0

 

2

8.        

УМ5АС78

Анализа стилова 1

VII

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

2

9.        

УМ5И379

Изборни предмет  Ц1

VII

 

И

 

 

 

 

3

 

 

УМ5И3О71

Оркестрација 1

VII

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ5И3ПУ72

Психологија уметности 1

VII

ТУ

ИЗ

2

0

0

 

3

10.     

УМ5T81

Труба 8

VIII

У

О

2

2

0

 

13

11.     

УМ5КМ82

Камерна музика 4

VIII

У

ОЗ

2

0

0

 

2

12.     

УМ5МДИ83

Методика

дувачких инструмената 2

VIII

ТУ

ОЗ

1

0

0

 

2

13.     

УМ5МН84

Методика музичке наставе 4

VIII

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

14.     

УМ5Х85

Хор 8

VIII

У

ОЗ

3

0

0

 

3

15.     

УМ5ПД86

Педагогија 2

VIII

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

16.     

УМ5ПОД87

Познавање

оркестарских деоница Б4

VIII

У

ОЗ

1

0

0

 

1

17.     

УМ5АС88

Анализа стилова 2

VIII

ОЗ

1

1

0

 

2

18.     

УМ5И389

Изборни предмет  Ц2

VIII

 

И

 

 

 

 

3

 

 

УМ5И3О81

Оркестрација 2

 VIII

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ5И3ПУ82

Психологија уметности 2

VIII

ТУ

ИЗ

2

0

0

 

3

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60