Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg

„Формални обрасци мелострофе у руковетима друге половине XX века“

Проф. др Саша Божидаревић, одржао је предавање студентима Академије уметности у Новом Саду. Том приликом је говорио о новим музичко-теоријским поступцима у анализи хорских композиција фолклорне провенијенције у српској хорској музици друге половине XX века, са посебним освртом на форму мелострофе, њене супституенте и асоцијативне варијанте.