Main menu
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg
 • slide9.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg

Уметнички савет Концертног простора Факултета уметности  у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, у оквиру Концертне сезоне 2019, расписао је Конкурс за избор програмских садржаја који ће се презентовати у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године,у циљу организовања, промовисања и представљања уметничког стваралаштва и научно-наставног  рада (концерата и других научних и уметничких садржаја (радионица, предавања)) уметника и научника из земље и иностранства.

Програмски садржаји у оквиру Концертне сезоне 2019, организоваће се у оквиру концертног простора Факултета. Право учешћа на Конкурсу имају, појединачно или групно, наставници и сарадници, афирмисани научници и уметници из земље и иностранства, као и студенти докторских, мастер и основних академских уметничких студија.

Уз пријаву на конкурс  неопходно је доставити:

 • За појединачне пријаве: програмски садржај концерта (уз аудио запис једног од концерата) односно електронски примерак монографије или уџбеника који се промовише; 
 • За групне пријаве доставља се материјал за сваког од учесника.

Документација за конкурс доставља се у електронској форми, а треба да садржи: 

 • пријаву на конкурс – образац преузети овде
 • програмски садржај и аудио запис дела наведеног програма.

Факултет уметности обезбеђује:

 1. концертни простор,
 2. ПР активност,
 3. доступну техничку опрему,
 4. путне трошкове и смештај ,
 5. штампани материјал (плакат и програм концерта).

 

Учесници се обавезују да ће реализовати пројекат који је прихваћен на конкурсу. Уколико аутори знатно промене одобрени пројекат, Факултет задржава право да не прихвати измене. 

Документацију за конкурс слати на е-адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

е-писмо насловити са назнаком: ,,За концертну сезону 2019”

име_презиме извођача концерта, односно предавача 

За слање аудио записа, уколико су фајлови већи од 5 Mb,користите екстерне сервисе попут Dropbox-а, WеTransfer-a, sendspace и сличних онлајн сервиса.

Резултати конкурса биће саопштени најкасније до 20.јануара 2019. године путем мејла,као и на сајту Факултета уметности: www.art.pr.ac.rs

Конкурс је отворен од 22. Децембра 2018. до 15. јануара 2019. године.