Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Извођење практичног дела докторског уметничког пројектa Марије Кнежевић: Есхил АГАМЕМНОН Трансформације гласа и покрета као основа за сценску поставку античке трагедије.