Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Одбрана завршног рада Мастер академских студија - Вајарство
Кандидат: Стефана Стоилковић
Тема: "Мотив Апотропејона у савременој скулптури"
Ментор: мр Пеко Никћевић, редовни професор
Уторак 24.09.2019. Галерија Факултета уметности у 12.00 сати