Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Професор нашег Факултета Саша Божидаревић представио је рад на III националном научном скупу

са међународним учешћем – БАРТФ 2015. Ниш са темом: Стилско-генетски потенцијали музичких цитата у обрадама народних песама за један глас и клавир српских аутора до почетка Другог светског рата.