Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

 

У Зборнику радова Уметност култура данас: дух времена и проблеми интерпретације, са научног скупа одржаног у Нишу 10–11. октобра 2014. године

објевљен је рад професора Саше Божидаревића Руковети и сродне форме у српској хорској музици друге половине XX века: видови испољавања интертекстуалности.