Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

На X међународном научном скупу Српски језик, књижевност, уметност одржаном у Крагујевцу од 23. до 25. 10. 2015. године професор Саша Божидаревић представио је свој рад под насловом Слободна цитатна имитација као вид испољавања интертекстуалности у руковетима и сродним формама српских аутора друге половине XX века.