Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Као активни члан Интернационалног савета за игру (CID Unesco) Факултет уметности обележава Светски дан игре, који је установљен још 1982. године од стране CID Unesco-а.

За Светски дан игре изабран је 29. април, дан рођења великог реформатора игре, Жан Жорж Новера (Jean-Georges Noverre, 1727-1810), но, исто тако, у целом свету цео месец април је у знаку игре, па факултети, позоришта и играчке компаније бирају дан обележавања према свом распореду и обавезама.
У оквиру предмета Сценске игре и кореографске радионице коју води проф. Вера Обрадовић студенти истражују како да се драмски изразе путем тела и као се ствара једно кореографско дело. Како прошле тако и ове године приказујемо мале плесне форме, студентска кореографска остварења у режији проф. Вере Обрадовић. За основни мотив 17 кореографија изабрали смо однос женског и мушког принципа. Кореографије изводе: I, II, и III година Глуме.

Порука студентима, коју ове као и сваке године проф. Верa Обрадовић жели да пренесе студентима садржана је управо у Новеровим речима:
„Љубав за вашу уметност дигните до ентузијазма. У позоришним композицијама успех се постиже само онолико колико је срце разиграно; колико је душа живо дирнута; колико је машта распаљена; колико страсти грме и колико гениј сева. Јесте ли, напротив млаки; тече ли крв у вашим венама мирно; је ли вам срце од леда; а душа неосетљива? Дижите тад руке од позоришта; напуштајте уметност која није за вас.“

Званична порука за СВЕТСКИ ДАН ИГРЕ 29. април 2016.
Медији углавном извештавају о плесним представама, ретко о часовима на којима се игра учи. С друге стране, учење игре је распрострањеније од њеног извођења - десетоструко више људи практикује игру на часу учења, него што је изводи на сцени. Текућа економска криза једва да је утицала на школе игре - док су многи послови угашени, то се десило незнатном броју плесних школа, у најгорем случају, изгубиле су неке студенте. То још једнапут доказује да игра представља једну од најосновнијих људских потреба - људи се радије опредељују да смање друге трошкове живота, него да престану са плаћањем часова игре.
Државне субвенције балетским компанијама и јавним конзерваторијумима су смањене, па се они све више окрећу приватним спонзорима. Приватне школе се ослањају на школарине које плаћају студенти. Због тога се све више јавно оглашавају, како би на своје часове привукле што више студената. Оне проширују нивое учења, организују плеасне догађаје, постају отвореније и флексибилније.
На жалост, извесне организације, у неким земљама света, покушавају да ограниче број учитеља игре тако што врше притисак на владе тих земаља да признају само дипломе које они сами нуде. Ми верујемо да учење игре треба да буде доступно свима без икаквих ограничења.
Ништа не треба да спречи појединца да подучава, учи или изводи неки вид уметности, било да је то музика, позориште, игра, сликарство или песништво.
Охрабрујемо све да озбиљно студирају игру и да учењем стичу плесне сертификате и дипломе јер ће тако придобити поверење својих студената, али, истовремено, и истичемо да званичне квалификације не треба да буду ограничавајући фактор којим ће се спречавати право других да подучавају игру на приватним часовима. Владе треба да се одупру притиску интересних група које покушавају да остваре сопствени монопол у оквиру било које уметности.
Добар професионални уметник је срећан када се ослања на сопствени таленат, знање и репутацију, а не на привилегије које су му дате прописима који спречавају друге да се са њим такмиче или пореде. Уметност је по дефинцији укључујућа, а не искључујућа.
Светски Дан игре 2016. је посвећен очувању политике отворених врата у подучавању игре.
проф. др Алкис Рафтис
Председник Међународног савета за игру,
УНЕСКО, Париз

Превела: Божана Буковала