Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

На недавно отвореном 31. октобарском ликовном салону у организацији Центра за културу Ковин, редовни професор Факултета уметности Приштина - Звечан, познати српски сликар мр Жарко Вучковић, добио је још једно вредно признање - Прву награду за сликарство.

 Програм овогодишњег салона базирао се на презентацији и афирмацији савремених уметничких токова кроз сликарство, вајарство и графику, као и на уметничком изражавању без ограничења у комуникацији уметника и публике. 

На изложби је представљено стваралаштво 49 уметника из земље и иностранства, изабраних од стране селекционе комисије. Жири у саставу др Никола Шуица, историчар уметности и професор на Факултету ликовних уметности у Београду, мр Зоран Димовски, сликар и графичар, професор на Факултету ликовних уметности у Београду и Ваштаг Вендел, сликар и саветник програмских активности Центра за културу Ковин, доделио је награде и похвале руководећи се поред ликовних вредности радова и ауторски профилисаним изразима које негују награђени стваралаци. 

Суштина дела Жарка Вучковића није у гледању и откривању његовог значења, већ артикулацији скровитих, тајновитих места, тумачењу порука и асоцијација. Шта више, чини се да су, што су једноставније композиције, толико су сложенији и смисленији знаци и симболи, као „оазе у пустињи“, шифроване поруке смештене у дуалистички раскорак између конкретног и апстрактног, реалног и метафизичког, рационалног и емоционалног... 

Низ стилских поука – од лирске апстракције и енформела до надреалне провинцијенције, преко филтера сопственог сензибилног лабораторијума - допринеле су да Жарко Вучковић изгради посебну стваралачку физиономију са аутентичним и препознатљивим ликовним изразом. 

За његов стил подједнако су важни сви аспекти рада, како ликовни тако и техничко технолошки, и то у њиховој крајњој форми. Дијапазон коришћења других материјала, осим цртачких и сликарских, поред тога што омогућава да се повећа лични печат и специфична интонација, дозвољава проширивање медијума и кроз одмерен, селективан приступ показује сву вештину, знање, маестралан и раскошни таленат у креирању слојевитих естетски врхунских остварења.

Ова награда је још једна потврда вредности стваралаштва Жарка Вучковића, аутора који је у континуитету присутан пуних тридесет година на нашој уметничкој сцени као ликовни стваралац, активан културни радник и педагог.

Изложба је отворена до 2. новембра 2017. године.