Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ДРАГАНЕ ТОДОРОВИЋ СКОРИЋ У ГАЛЕРИЈИ ФАКУЛТЕТА

У Галерији Факултета уметности у Косовској Митровици, у четвртак 19. октобра 2017. године, отворена је изложба цртежа Драгане Тодоровић Скорић.

Приказани радови су настали током протекле две године, те се може рећи да су актуелна преокупација уметнице. Ауторка цртежом продире у микроструктуре племенитог камена. Чврсте кристале, неправилног облика, разграђује као организовану целину, потом микроскопски увеличава, умножава и сликом надомешта један могући свет неживог предмета. Отуда, поред апстрахованих хексагона, уочавамо распршене цифре, које указују на непрестано понављање облика и основне јединице каменог организма.

Цртежи на овој изложби истовремено презентују и уметничко опстајање у једној теми. Наиме, Драгану Тодоровић Скорић је од раних дана занимао камен и могућности његовог приказа у слици. Од архитектонике каменог кубуса ауторкин се израз кретао ка апстакцији микроструктура. 

Поред такве заокружености њеног стваралаштва, ова изложба, за саму ауторку, означава и заокруживање, или пре реминесценцију, на један период њеног живота. Како нам се поверила, прву годину студија 1990. године, провела је управо на Факултету уметности у Приштини.

Утолико нам је драже што ову изложбу приказујемо у Галерији истог Факултета.

Изложба је отворена до 2. новембра 2017.

 

*текст је део говора др Јелене Павличић са отварања изложбе