Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg

Резултати Конкурса за излагање у 2018. години

На састанку одржаном 22.03.2018. године Савет Галерије Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици је након увида у конкурсну документацију донео одлуку о прихваћеним предлозима за излагање у галерији у 2018. години:

1. АЛЕКСАНДРА ГРБОВИЋ, У тишини заборава, графике
2. ЈЕФИМИЈА КОЦИЋ, ...Dipl...People, плакати
3. МАРКО ВИШИЋ, цртежи
4. СУЗАНА СТОЈАДИНОВИЋ, У пролазу – De paso, слике
5. ДУШИЦА ПЕЈИЋ, слике
6. ЈЕЛЕНА БОЖОВИЋ ЂОРЂЕВИЋ, Ехо, Скулптуре
 

Савет Галерије Факултета уметности:
Мр Петар Ђуза, редовни професор
Мр Пеко Никчевић, редовни професор
Мр Естер Милентијевић, ванредни професор
Др ум. Сузана Вучковић, ванредни професор
Мр Љиљана Шуњеварић Арбајтер, доцент

22. 03. 2018.
Косовска Митровица