Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg

Тело – Слика – Простор за Светски дан игре

У Галерији Факултета уметности 17. априла у 20 часова је изведена кореодрамска представа „Тело – Слика – Простор“.

ПОСЛАНИЦА ЗА МЕЂУНАРОДНИ ДАН ИГРЕ ИЗ СРБИЈЕ

Игра је данас доминантни облик комуникације, надилази језичке, националне и политичке границе...

Игра је као светлост, неопходна свима за успешан раст и за производњу новог...
Игра је чист ваздух који нам толико недостаје на планети.
Зато игром можемо сачувати планету од натрунки ђубрета, јер играти светлост је играти живот.
Наше тело је инструмент игре, а оно је и инструмент  за очување природе, јер је тело играча истовремено и тело планете. То смо ми!
Ако је наше тело, тело играча, не само део природе него и природа сама, онда не дозволимо да тело трпи насиље, да трпи модрице па ни природа да постаје модричава.
Када сачувамо игру и тело сачували смо природу и планету
Играјући стварамо нови свет који опет предајемо на чување
(О)чувати игру значи чувати тело, чувати природу, чувати будућност на то смо сви позвани.

Играјмо сви!

Свенка Савић 

The Message for the Dance Day 2018

 Today, dance is considered a dominant form of communication, it surpasses linguistic, national and political boundaries…

Dance is like light, indispensable to all of us in order to grow and produce new things…
Dance is clean air we so sorely lack on this planet…
That’s why with dance we can save the planet from trash, because to dance light is to dance life..
Our body is an instrument of dance, but is also an instrument for preserving nature because the body of a dancer is simultaneously the body of the planet. This is us!
If our body, the body of a dancer, is not only part of nature, but nature itself, then let’s not allow our body to suffer violence, to suffer bruises because then nature is bruising, too.
When we save dance and the body, we have saved nature and the planet.
With dancing we create a new world which we then give away to be preserved.
To maintain/cherish dance means caring for the body, caring for nature, caring for future – we are all called for that.

Let’s all of us dance!

Svenka Savic

Извођачи:

Колективно тело: Милица Филић, Мира Јањетовић, Невена Кочовић, Лазар Николић, Милош Пантић, Никола Павловић, Александар Петковић, Гала Шалипур, Јелена Тјапкин, Марија Тубић, Филип Милићевић
Тело сновиђења: Ана Вуковић, Дејана Раздољац
Глас: Дејан Цицмиловић, ван.проф.
Концепт, режија, кореографија: Вера Обрадовић
Музика: Ана Гњатовић
Видео - режија: Владан Здравковић
Камера: Небојша Башић
Слике, видео - сценографија: Душица Пејић
Визуелни ефекти: Мирко Радаковић
Фотографија: Милан Радовановић
Графички дизајн: Душица Пејић
Продукција: Београдска секција CID UNESCO
Пројекат „Тело Слика Простор“ финансира Министарство културе и информисања Републике Србије.