Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg

Наставници и сарадници

 

Одсек ликовних уметности

 

Ред.

број

Име и презиме Звање
1. Мр Зоран Фуруновић редовни професор
2. Мр Петар Ђуза редовни професор
3. Веселин Рајовић редовни професор
4. Мр Пеко Никчевић редовни професор
5. Мр Жарко Вучковић редовни професор
6. Мр Светлана Бабић редовни професор
7. Мр Ервин Ћатовић редовни професор
8. Мр Небојша Јоцић редовни професор
9. Мр Небојша Милошевић редовни професор
10. Мр Зорица Фуруновић редовни професор
11. Мр Естер Милентијевић редовни професор
12. Мр Никос Арванитидис ванредни професор
13. Др ум. Сузана Вучковић ванредни професор
14. Мр Љиљана Шуњеварић-Арбајтер ванредни професор
15. Др ум. Александра Арванитидис доцент
16. Јован Марјанов доцент
17. Тамара Пешић доцент
18. Др Бранка Гугољ доцент
19. Др ум. Анђела Мујчић доцент
20. Др Војислав Илић доцент
21. Др Јелена Павличић доцент
22. Др ум. Невена Поповић доцент
23. Милена Поповић стручни сарадник
24. Витомир Николић, мастер стручни сарадник
25. Наташа Гвоздовић, мастер стручни сарадник

 

Одсек музичке уметности

 

Ред.

број

Име и презиме Звање
1. Марина Денић, мастер (биографија) редовни професор
2. Јасмина Новокмет, (биографија) редовни професор
3. Др Саша Божидаревић (биографија) редовни професор
4. Др Драгана Сарајлић (биографија) редовни професор
5. Мр Александра Трајковић (биографија) редовни професор
6. Мр Владимир Кох (биографија) ванредни професор
7. Мр Андрија Благојевић (биографија) ванредни професор
8. Мр Марија Глуваков - Меденица (биографија) ванредни професор
9. Мр Томислав Милошевић (биографија) ванредни професор
10. Др ум. Ана Гњатовић (биографија) ванредни професор
11. Братислав Ђурић (биографија) ванредни професор
12. Ђорђе Милошевић (биографија) ванредни професор
13. Ивана Огњановић (биографија) доцент
14. Др Јелена Арнаутовић (биографија) доцент
15. Лука Чубрило доцент
16. Мр Раде Пејичић доцент
17.  Јелена Радоичић, мастер (биографија) наставник стручног предмета
18. сп Александра Ћировић (биографија) наставник стручног предмета
19. Татјана Марковић (биографија) наставник страног језика
20. Мр Ана Аћимовић самостални уметнички сарадник
21. Др Петар Илић (биографија) виши стручни сарадник

 

 

Одсек драмских уметности

 

Ред.

број

Име и презиме Звање
1. Милан Плећаш редовни професор
2. Јовица Павић        редовни професор
3. Мр Андријана Виденовић редовни професор
4. Др Вера Обрадовић редовни професор
5. Др Петар Зец редовни професор
6. Миодраг Крчмарик ванредни професор
7. Дејан Цицмиловић ванредни професор
8. Др ум. Александар Ђинђић ванредни професор
9. Ана Софреновић доцент
10. Марија Кнежевић, мастер асистент
11. Борјанка Љумовић, мастер асистент
12. Мр Немања Савковић асистент

 

 

 Наставници са других институција ангажовани у школској 2018./2019. години

 

Ред.

број

Име и презиме Звање
1. Мр Васо Ристов гостујући професор
2. Др Срђан Марковић редовни професор
3. Др Сефедин Шеховић редовни професор
4. Мр Драгослав Аћимовић редовни професор
5. Др Мирослав Крстић редовни професор
6. Др Миријана Закић ванредни професор
7. Др Слободан Кодела ванредни професор
8. Др Соња Цветковић ванредни професор
9. Борислав Вулевић ванредни професор
10. Милена Марковић ванредни професор
11. Олег Новковић ванредни професор
12. Др Небојша Милићевић доцент
13. Др Игор Николић доцент
14. Милан Савић доцент
15. Данијел Ђошић асистент