Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Факултет уметности од 25.03.2019. године примениће нови систем позива на број приликом уплате од стране студената.Студенти су у обавези да приликом попуњавања признанице за уплату попуне поље ПОЗИВ НА БРОЈ.

 У пољу позив на број потребно је уписати ЛИЧНИ БРОЈ. ЛИЧНИ БРОЈ пронаћи ћете у свом корисничком налогу (ПиПи), у делу УПЛАТНИЦА.

 

Лични број студента ће се генерисати за три типа уплате за сваког студента.

Кликом на ГЕНЕРИШИ УПЛАТНИЦУ отвориће се прозор са уплатницом. У пољу позив на број налази се ваш ЛИЧНИ БРОЈ.

Изглед уплатнице за пријаву испита

 

Изглед уплатнице за плаћање школарине

Изглед уплатнице за остале уплате (потврда, уверења…)

 

Студент је дужан да пажљиво препише генерисане податке или одштампа уплатницу а затим изврши плаћање према генерисаним подацима.  Поље МОДЕЛ остаје празно!

 

Сви студенти су у обавези да од априлског испитног рока попуне поље ПОЗИВ НА БРОЈ на уплатници одговарајућим ЛИЧНИМ БРОЈЕМ, у супротном признаница се неће признати а пријава испита остаће непотврђена.

ПОТРЕВНО ЈЕ ПОПУНИТИ САМО ЈЕДНУ УПЛАТНИЦУ КОЈА САДРЖИ УКУПАН И ТАЧАН ИЗНОС КОЈИМ СТЕ ЗАДУЖЕНИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА СВИХ ИСПИТА ЗА ПОЛАГАЊЕ.

Факултет задржава право да уплату од стране студента не прихвати ако уплатница није адекватно попуњена.

Студенти који врше уплату на жиро рачун Факултета користећи свој позив на број, заведене уплате могу пратити на страници Уплате у свом корисничком налогу.

Студенти који плаћају пријаву испита дужни су да пре попуњавања уплатнице провере свој ЛИЧНИ БРОЈ у корисничком налогу (ПиПи).