Main menu
  • slide1.png
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Приступне вежбе за кандидате пријављене на конкурс за избор у звање једног сарадника у настави за ужу уметничку област Глума, објављен дана 29. 06. 2020. године у листу „Јединство“, биће одржане дана 19. 10. 2020. године са почетком у 13.00 часова у вежбаоници за глуму Факултета уметности у Косовској Митровици, ул. Колашинска бр. 156.

 

 

 

  

Прилог 1 - Покондирена тиква

Прилог 2 - Љубинко и Десанка