Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Настава из предмета Солфеђо и Методика солфеђа, код Веселинке Браловић, доц., неће бити одржана дана 20. и 21. 10. 2014. године.

Надокнада наставе реализоваће се 30. и 31. 10. 2014. године, по следећем распопреду:

·         Четвртак, 30.10.2014.

Време

Предмет

Година студија; студијски програм/и

Надокнада за дан:

Учионица

08:00-10:15

Солфеђо

III година МП и ИУ

20.10.2014.

 

Бр. 4

 

10:15-11:45

Солфеђо

IV година МП

IV година ОМП

11:45-14:00

Методика солфеђа

III година МП

 

·         Петак, 31.10.2014.

Време

Предмет

Година студија; студијски програм/и

Надокнада за дан:

Учионица

08:00-10:15

Солфеђо

III година МП и ИУ

21.10.2014.

Бр. 4

10:15-11:45

Солфеђо

IV година МП

IV година ОМП

11:45-14:00

Методика солфеђа

III година МП