Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Надокнада наставе за наставни предмет Историја уметности код Јелене Павличић одржаће се у петак А 12. 12. 2014.

од 13:00 до 16:00 након редовне наставе, (28. 11. 2014.).