Main menu
  • borut_vild.jpg
  • nada_d_milan_j.png
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg

Пријава испита за Јануарско-Фебруарски испитни рок 2017/2018

ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШК.2017/2018 ГОДИНЕ

 

Овера зимског семестра и пријава испита

• За студенте основних академских студија (прва, друга, трећа, четврта): 16, 17, 18. јануар 2018. од 09:00 до 14:00.

Овера зимског семестра и пријава испита је бесплатна.

Доставити индекс и Семестрални лист са предметима из зимског семестра.

 

• За студенте мастер академских студија: 16, 17, 18. јануар 2018. од 09:00 до 14:00. Овера зимског семестра и пријава испита је бесплатна.

Доставити индекс и Семестрални лист са предметима из зимског семестра.

 

• За студенте на продуженој години/апсолвенте: 16, 17, 18. јануар 2018. од 09:00 до 14:00. Овера зимског семестра је бесплатна. Накнада за пријаву испита – 1000 динара по испиту.

 

ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК од 22. јануара до 14. фебруара 2018. године.

•  Пријава испита после 3 (три) неуспела полагања испита плаћа се 2000,00 дин. по испиту.

• Пријава испита на дан испита није могућа.

• Достава уплатница за школарине и пријаву испита вршиће се на дан испита на шалтеру студентске службе од 09:00 до 14:00.

 

НАКНАДНА ОВЕРА ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА, ПРИЈАВА ИСПИТА И УПИС ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА НАКОН УТВРЂЕНИХ РОКОВА ПЛАЋА СЕ СА КАЗНОМ

- Овера зимског семестра после утврђеног рока - ОАС – 1000 дин.

- Овера зимског семестра после утврђеног рока - МАС – 2000 дин.

- Пријава испита после утврђеног рока - ОАС – 1000 дин.по испиту

- Пријава испита после утврђеног рока - МАС – 2000 дин.по испиту

- Упис летњег семестра после утврђеног рока - ОАС – 1000 дин.

 

Почетак летњег семестра – недеља Б - 19.02.2018.

Упис летњег семестра од 19. до 21.02.2018.

- Доставити индекс; семестрални лист;

- рата школарине за самофинансирајуће студенте;

 

ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ

840-1495666-59