Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Путем овог конкурса суфинансира се долазак студената сва три циклуса студија са акредитованих високошколских установа из иностранства ради студирања или обављања стручне студентске праксе на јавним високошколским установама и научно-истраживачким установама,

односно културно-уметничким установама у Републици Српској, те долазак академског особља са акредитованих високошколских установа из иностранства ради образовног или научно-истраживачког, односно културно-умјетничког рада на јавним високошколским установама и научно-истраживачким, односно културно-уметничким установама у Републици Српској. Право пријаве имају редовни студенти са најмање 60 ECTS бодова или наставници са најмање три године радног искуства на високошколској установи, уз саглaснoст мaтичнe високошколске установе зa oдлaзaк у међународну размену и пoзивнo писмo од прихватне високошколске установе или научно-истраживачке установе, односно културно-уметничке установе. Критеријуми на основу којих се врши рангирање кандидата су: успех у претходним годинама студија, квалитет и садржај уговора о учењу/пракси, доказ о знању енглеског језика или језика земље у коју кандидат одлази на размену, мотивационо писмо и биографија. Конкурс, детаљне информације о условима и рангирању, као и обрасци за пријаву доступни су у прилогу и на http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Pages/default.aspx#collapsible3

 

Јавни конкурс за суфинансирање међународне размене студената и академског особља.

Прилог 2 - Образац пријаве на конкурс

Прилог