Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Рок за предају дипломских радова студената који су уписани на Факултет према одредбама ранијег Закона о Високом образовању је 06. 09 . 2016. године.

Кандидати су у обавези да до наведеног датума Студентској служби доставе три примерка штампане верзије рада (без коричења) као и дипломски рад у електронској форми, који треба бити послат електронским путем на следећу адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

За све додатне информације позвати на број телефона: +381 28 497 923