Main menu
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg
 • slide9.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • TPS-KM-baner-FB-01a.jpg

Пријава испита за октобарски испитни рок

ПРИЈАВА ИСПИТА И ОВЕРА СЕМЕСТРА ЗА ОСНОВНЕ И МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ОБАВИЋЕ СЕ 16.01., 17.01. И 18.01.2018. год.

 ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ПОЧИЊЕ 22.01.2018.год. И ТРАЈЕ ДО 14.02.2018.г.

Пријава испита за студенте Оас/Мас за буџет/самофинансирање је бесплатна.

Пријава испита након утврђених рокова плаћа се са казном.

Пријава испита после 3 (три) неуспела полагања испита плаћа се 2000,00дин. по испиту.

Пријава испита на дан испита није могућа.

Пријава испита за апсолвенте плаћа се 1000,00 динара по испиту.

ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ

840-1495666- 59

 

 

ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКИ

 ИСПИТНИ РОК ШК.2016/2017 ГОДИНЕ

 

15.01.2018.

Крај зимског семестра

16.-18.01.2018.

Овера зимског семестра и пријава испита

ОВЕРА ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА

И

ПРИЈАВА ИСПИТА

за студенте ОАС/МАС

 

 

-        уредно попуњен семестрални лист (образац се добија  у студентској служби);

-        индекс са потписима свих професора из предмета које су одслушали у зимском семестру;

-        уплате на име предиспитних обавеза:

-        ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА СТУДЕНТЕ ОАС/МАС-БУЏЕТ/САМОФИНАНСИРАЊЕ ЈЕ БЕСПЛАТНА;

-        Пријава испита за апсолвенте ОАС/МАС плаћа се 1000,00 динара по испиту.

-        испит   после 3 неуспела полагања испита ОАС / буџет -самофинансирање 2000дин.

-        ОВЕРА ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА ЈЕ БЕСПЛАТНА;

-        уплате за испите и школарину извршити на жиро рачун факултета  840-1495666-59;

 

19.02.2018.

Почетак летњег семестра – недеља Б

19.-21.02.2018.

Упис летњег семестра

УПИС ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА

за студенте ОАС/МАС

 

 

-        семестрални лист (образац се добија  у студентској служби);

-        индекс;

-        рата школарине за самофинансирајуће студенте на ОАС/МАС;

-        уплате за школарину извршити на жиро рачун факултета 

840-1495666-59;

 

 

 

 

НАКНАДНА ОВЕРА ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА, ПРИЈАВА ИСПИТА И УПИС ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА НАКОН УТВРЂЕНИХ РОКОВА ПЛАЋА СЕ СА КАЗНОМ

 

-        Овера зимског семестра  после утврђеног рока  - ОАС – 1000 дин.

-        Овера зимског семестра  после утврђеног рока  - МАС – 2000 дин.

-        Пријава испита после утврђеног рока  - ОАС – 1000 дин.по испиту

-        Пријава испита после утврђеног рока  - МАС – 2000 дин.по испиту

-        Упис летњег  семестра  после утврђеног рока  - ОАС – 1000 дин.

-        Упис летњег семестра  после утврђеног рока  - МАС – 2000 дин.