Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ

Коначне ранг листе кандидата који су положили испит за проверу склоности и способности за упис у прву годину Основних академских студија у првом конкурсном року шк. 2017/2018. године.

Кандидати који су положили испит за проверу склоности и способности приликом уписа у прву годину основних академских студија, дужни су да доставе следећа оригинална документа:

1. ДИПЛОМУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

2. СВЕДОЧАНСТВА сва четири разреда средње школе (три разреда средње школе)

3. ДВА ПРИЈАВНА ЛИСТА ( обрасци ШВ 20 )

4. ИНДЕКС

5. ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ ФОРМАТА 3,5 x 4,5 цм

6. ДОКАЗ О УПЛАТИ ШКОЛАРИНЕ, која за САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. годину, ИЗНОСИ 100.000,00 динара И МОЖЕ СЕУПЛАТИТИ У ПЕТ РАТА

7. ДОКАЗ О УПЛАТИ УПИСНИНЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА, која за ШКОЛСКУ 2017/2018. годину ИЗНОСИ 6000, 00 динара И УПЛАЋУЈЕ СЕ НА ДАН УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКAДЕМСКИХ СТУДИЈА

8. ДОКАЗ О УПЛАТИ ШКОЛАРИНЕ ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ, која за ШКОЛСКУ 2017/2018. годину ИЗНОСИ 3.000,00 €

9. ДОКАЗ О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА „ДДОР НОВИ САД“ ОСИГУРАЊЕ , У ИЗНОСУ ОД 500,00 дин.

Упис у прву годину Основних академских студија почиње од  дана објављивања Коначне ранг листе кандидата који су положили испит за проверу склоности и способности, од  10.07.2017. закључно са 14.07.2017.до 13,00 часова.