Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg

Обавештење за испит – предмет Солфеђо и Методика солфеђа (проф.Слободан Кодела)

Обавештавамо студенте музичког одсека да је извршена промена термина за испите из предмета Солфеђо и Методика солфеђа (проф.Слободан Кодела).

Испит ће се одржати 04.09. и 05.09.2017.год. по следећем распореду:

Солфеђо 2,4,6,8 – Писмени испит – 04.09.2017. – 10.00 часова

Методика наставе солфеђа 2 – Писмени испит – 04.09.2017. – 15.00 часова

Солфеђо 2,4,6,8 – Усмени испит – 05.09.2017. – 11.00 часова

Методика наставе солфеђа 2 – Усмени испит – 05.09.2017. – 12.00 часова