Main menu
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg
 • slide9.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg

Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије и Универзитет у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, расписују

 


КОНКУРС

За стипендирање студената Универзитета у Приштини и студената високих школа струковних студија са територије АП Косово и Метохија

 

            Право пријаве на конкурс имају студенти свих факултета у саставу Универзитета у Приштини, као и студенти високих школа струковних студија са територије АП КиМ.

            Потребни услови које би студенти требало да испуне су следећи:

 

 1. да су држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Косова и Метохије;
 2. да нису навршили 25 година живота;
 3. да нису засновали радни однос;
 4. да су редовно уписали текућу школску годину;
 5. да током школовања нису обновили ниједну школску годину;
 6. да се њихово школовање финансира из буџета Републике Србије;
 7. да имају високу просечну оцену током студија; и
 8. да су лошег материјалног стања.

 

За пријаву на конкурс потребно је доставити документацију којом се доказује испуњеност горе наведених услова, и то: писмени захтев, фотокопију личне карте, потврду издату од стране Завода за запошљавање РС; потврду издату од стране високошколске установе у којој је наведен датум уписа и тренутни статус студента; уверење о положеним испитима и потврду центра за социјални рад о материјалном стању и/или потврду о приходима чланова породичног домаћинства, тј. родитеља или старатеља.

Укупан број студената који ће добити стипендије за текућу школску 2013/14. годину, са месечном ратом од 21.000, 00 динара, зависиће од укупног износа средстава прикупљених од донатора, тј. привредних субјеката.

Комисија за спровођење конкурса имаће осам чланова, и чиниће је: два представника Канцеларије за КиМ, три представника Универзитета, један представник из реда студената и два представника високох школа струковних студија. Комисија ће сачинити ранг листу пријављених кандидата који испуњавају наведене критеријуме, а предност ће имати студенти са најбољом просечном оценом и најнеповољнијим материјалним статусом. Расподела стипендија између студената Универзитета и високих школа, извршиће се пропорционално броју пријављених кандидата који испуњавају право за учешће на конкурсу. Ранг листе биће објављене на сајту Универзитета и високих школа, најкасније пет радних дана од затварања конкурса.

Пријаву на конкурс потребно је доставити Ректорату Универзитета у Приштини, ул. Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица, поштом или лично, најкасније до, 20. марта 2014. године. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разматране.