Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ МУЗИЧКИ ОДСЕК

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ

 

Студијски програм Музичка педагогија

Испит за проверу склоности и способности Датум полагања испита Време полагања испита Место одржавања испита
Клавир 04.09.2017. 17.00h Учионица бр. 8
Солфеђо - Писмени испит 05.09.2017. 9.00h Учионица бр. 1
Теорија музике - тест 05.09.2017. 10.00h Учионица бр. 1
Солфеђо - Усмени испит 05.09.2017. 11.00h Учионица бр. 1
Хармонија са анализом музичког дела 06.09.2017. 9.00h Учионица бр. 1