Main menu
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg
 • slide9.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg

Факултет уметности почиње са издавањем потврде о изједначавању раније стеченог стручног назива са стручним називом који је прописан новим Законом о високом образовању.

Неопходно је доставити следећу документацију:

 • Попуњен захтев са личним подацима и адресом

(образац можете преузети овде или лично у студентској служби )

 • Оверена фотокопија дипломе
 • Накнада за издавање потврде у износу од  3000,00 динара на жиро рачун Факултета уметности 840-1495666-59

* сврха -  надокнада  за издавање потврде о изједначавању стеченог стручног назива.

Потребна документација може се доставити и поштом на адресу:

Факултет уметности 

ул. Краља Петра I бр.117

38227 Звечан

(за студентску службу)