Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Одбор за акредитацију научноистраживачких организација при Министарству просвете, науке и технолошког развоја донео је ОДЛУКУ о Акредитацији Факултета уметности

 под бројем: 660-02-00279/2013-17 од 04.02.2014. године, за обављање научноистраживачке делатности.