Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Надокнада наставе и испит из предмета Историја уметности код проф. Срђана Марковића одржаће се у четвртак Б 17. априла од 12:00 часова уместо петка Б 18. априла 2014. године.