Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Испит за проверу склоности и способности за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2018/2019 годину за одсек департман Музичких уметности

 

 

Студијски програм Музичка педагогија

 

 Испит за проверу склоности и способности   Датум полагања испита  Време полагања испита Место одржавања испита
Клавир  6.9.2018. 14.00h Учионица бр.8
 Хармонија са анализом музичког дела  7.9.2018. 15.00h Учионица бр.1
Солфеђо – Писмени испит  8.9.2018. 13.00h  Учионица бр.1
Теорија музике - тест  8.9.2018. 14.00h Учионица бр.1
Солфеђо – Усмени испит  8.9.2018. 15.00h Учионица бр.1