Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

 

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Ликовне уметности

Назив студијског програма

Сликарство

Трајање студијског програма

4 године (8 семестара)

Број ЕСПБ

240

Услови за упис на студијски програм

Студијски програм Сликарство могу уписати кандидати  који положе испит  за проверу склоности и способности на катедри за сликарство;

Испиту за проверу склоности и способности могу приступити кандидати са средњим образовањем у четворогодишњем   трајању и кандидати са средњим образовањем у трогодишњем  трајању који положе допунске испите по програму средњег образовања  (Статут Факултета Уметности).

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Дипломирани Ликовни уметник -Сликар

Могућност наставка студија

Након  завршених основних академских студија, могуће је наставити школовање кроз мастер академске студије Сликарства.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

 

ТРЕЋАГОДИНА

Ред.

број

Шифра

предмета

Називпредмета

С

Тип

Статус

Активнанастава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УЛ1С51

СликањеА3

V

У

О

2

2

 

 

7

2.       

УЛ1Ц52

Цртање 3

V

У

ОЗ

2

2

 

 

6

3.       

УЛ1ИУ53

Историјауметности 5

V

ДХ

ОЗ

1

1

 

 

2

4.       

УЛ1ЗС54

Зидносликарство 1

V

У

ОЗ

2

2

 

 

3

5.       

УЛ1ПС55

Психологија 1

V

ДХ

ОЗ

2

0

 

 

2

6.       

УЛ1ЕИ56

Елементиликовногизражавања3

V

У

ОЗ

2

2

 

 

3

7.       

УЛ1МЛ57

Методикаликовногобразовања 1

V

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

8.       

УЛ1И358

ИзборнипредметЦ1

V

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УЛ1И3Г51

ГрафикаБ5

V

У

ИЗ

1

0

 

 

3

 

 

УЛ1И3СМ52

Скулптура - моделовање 3

V

У

ИЗ

2

0

 

 

3

9.       

УЛ1С61

СликањеА4

VI

У

О

2

2

 

 

7

10.     

УЛ1Ц62

Цртање4

VI

У

ОЗ

2

2

 

 

6

11.     

УЛ1ИУ63

Историјауметности6

VI

ДХ

ОЗ

1

1

 

 

2

12.     

УЛ1ЗС64

Зидносликарство2

VI

У

ОЗ

2

2

 

 

3

13.     

УЛ1ПС65

Психологија2

VI

ДХ

ОЗ

2

0

 

 

2

14.     

УЛ1ЕИ66

Елементиликовногизражавања4

VI

У

ОЗ

2

2

 

 

3

15.     

УЛ1МЛ67

Методикаликовногобразовања2

VI

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

16.     

УЛ1И368

ИзборнипредметЦ2

VI

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УЛ1И3Г61

ГрафикаБ6

VI

У

ИЗ

1

0

 

 

3

 

 

УЛ1И3СМ62

Скулптура - моделовање 4

VI

У

ИЗ

2

0

 

 

3

Укупночасоваактивненаставе

51

 

УкупноЕСПБ

60

ЧЕТВРТА  ГОДИНА

Ред.

број

Шифра

предмета

Називпредмета

С

Тип

Статус

Активнанастава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УЛ1С71

СликањеА5

VII

У

О

2

2

 

 

9

2.       

УЛ1Ц72

Цртање 5

VII

У

ОЗ

2

2

 

 

6

3.       

УЛ1ЗС73

Зидносликарство 3

VII

У

ОЗ

2

2

 

 

6

4.       

УЛ1ПД74

Педагогија 1

VII

ДХ

ОЗ

2

0

 

 

2

5.       

УЛ1МЛ75

Методикаликовногобразовања 3

VII

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

6.       

УЛ1ВА76

Вечерњиакт 1

VII

У

ОЗ

2

2

 

 

3

7.       

УЛ1С81

СликањеА6

VIII

У

О

2

2

 

 

9

8.       

УЛ1Ц82

Цртање 6

VIII

У

ОЗ

2

2

 

 

6

9.       

УЛ1ЗС83

Зидносликарство4

VIII

У

ОЗ

2

2

 

 

6

10.     

УЛ1ПД84

Педагогија2

VIII

ДХ

ОЗ

2

0

 

 

2

11.     

УЛМЛ85

Методикаликовногобразовања4

VIII

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

12.     

УЛ1ВА86

Вечерњиакт 2

VIII

У

ОЗ

2

2

 

 

3

Укупночасоваактивненаставе

44

 

УкупноЕСПБ

60