Main menu
  • ispit_II_god.jpg
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg

Сликарство Основне академске студије

 

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Ликовне уметности

Назив студијског програма

Сликарство

Трајање студијског програма

4 године (8 семестара)

Број ЕСПБ

240

Услови за упис на студијски програм

Студијски програм Сликарство могу уписати кандидати  који положе испит  за проверу склоности и способности на катедри за сликарство;

Испиту за проверу склоности и способности могу приступити кандидати са средњим образовањем у четворогодишњем   трајању и кандидати са средњим образовањем у трогодишњем  трајању који положе допунске испите по програму средњег образовања  (Статут Факултета Уметности).

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Дипломирани Ликовни уметник -Сликар

Могућност наставка студија

Након  завршених основних академских студија, могуће је наставити школовање кроз мастер академске студије Сликарства.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

 

ПРВАГОДИНА

Ред.

број

Шифра

предмета

Називпредмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УЛ1Ц11

Цртање1

I

У

ОЗ

2

2

 

 

7

2.       

УЛ1Г12

Графика 1

I

У

ОЗ

2

0

 

 

5

3.       

УЛ1СМ13

Скулптура - моделовање 1

I

У

ОЗ

2

2

 

 

5

4.       

УЛ1ИУ14

Историјауметности 1

I

ДХ

ОЗ

1

1

 

 

2

5.       

УЛ1ИПА15

Пластичнаанатомија 1

I

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

6.       

УЛ1ТС16

ТехнологијаСликарства 1

I

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

5

7.       

УЛ1И115

ИзборниА1- Странијезик 1

I

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УЛ1И1Е11

Енглескијезик 1

I

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

УЛ1И1Р12

Рускијезик 1

I

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

8.       

УЛ1Ц21

Цртање2

II

У

ОЗ

2

2

 

 

7

9.       

УЛ1Г22

Графика2

II

У

ОЗ

2

0

 

 

5

10.     

УЛ1СМ23

Скулптура - моделовање2

II

У

ОЗ

2

2

 

 

5

11.     

УЛ1ИУ24

Историјауметности2

II

ДХ

ОЗ

1

1

 

 

2

12.     

УЛ1ИПА25

Пластичнаанатомија 2

II

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

13.     

УЛ1ТС26

ТехнологијаСликарства 2

II

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

5

14.     

УЛ1И125

ИзборниА2-Странијезик 2

II

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УЛ1И1Е21

Енглескијезик 2

II

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

УЛ1И1Р22

Рускијезик 2

II

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

Укупночасоваактивненаставе

44

 

УкупноЕСПБ

60

ДРУГА  ГОДИНА

Ред.

број

Шифра

предмета

Називпредмета

С

Тип

Статус

Активнанастава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УЛ1С31

СликањеА1

III

У

О

2

2

 

 

6

2.       

УЛ1Ф32

Графика 3

III

У

ОЗ

1

0

 

 

3

3.       

УЛ1ПА33

Пластичнаанатомија 3

III

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

4.       

УЛ1ТС34

Технологијасликарства 3

III

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

6

5.       

УЛ1ИУ35

Историјауметности 3

III

ДХ

ОЗ

1

1

 

 

2

6.       

УЛ1ЕИ36

Елементиликовногизражавања 1

III

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

7.       

УЛ1И135

ИзборниА3-Странијезик3

III

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УЛ1И1Е31

Енглескијезик 3

III

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

УЛ1И1Р32

Рускијезик 3

III

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

8.       

УЛ1И238

ИзборнипредметБ1

III

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УЛ1И12Ф31

Фотографија 1

III

У

ИЗ

1

1

 

 

3

УЛ1И12П32

Писмо са типогрфијом1

III

У

ИЗ

1

1

 

 

3

9.       

УЛ1С41

СликањеА2

IV

У

О

2

2

 

 

6

10.     

УЛ1Ф41

Графика4

IV

У

ОЗ

1

0

 

 

3

11.     

УЛ1ПА43

Пластичнаанатомија4

IV

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

12.     

УЛ1ТС44

Технологијасликарства4

IV

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

6

13.     

УЛ1ИУ45

Историјауметности4

IV

ДХ

ОЗ

1

1

 

 

2

14.     

УЛ1ЕИ46

Елементиликовногизражавања2

IV

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

15.     

УЛ1И145

ИзборниА4-Странијезик4

IV

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УЛ1И1Е41

Енглескијезик4

IV

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

УЛ1И1Р42

Рускијезик4

IV

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

16.     

УЛ1И248

ИзборнипредметБ2

IV

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УЛ1И12Ф41

Фотографија 2

IV

У

ИЗ

1

1

 

 

3

УЛ1И12П42

Писмоса типографијом 2

IV

У

ИЗ

1

1

 

 

3

Укупночасоваактивненаставе

44

 

УкупноЕСПБ

60

ТРЕЋАГОДИНА

Ред.

број

Шифра

предмета

Називпредмета

С

Тип

Статус

Активнанастава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УЛ1С51

СликањеА3

V

У

О

2

2

 

 

7

2.       

УЛ1Ц52

Цртање 3

V

У

ОЗ

2

2

 

 

6

3.       

УЛ1ИУ53

Историјауметности 5

V

ДХ

ОЗ

1

1

 

 

2

4.       

УЛ1ЗС54

Зидносликарство 1

V

У

ОЗ

2

2

 

 

3

5.       

УЛ1ПС55

Психологија 1

V

ДХ

ОЗ

2

0

 

 

2

6.       

УЛ1ЕИ56

Елементиликовногизражавања3

V

У

ОЗ

2

2

 

 

3

7.       

УЛ1МЛ57

Методикаликовногобразовања 1

V

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

8.       

УЛ1И358

ИзборнипредметЦ1

V

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УЛ1И3Г51

ГрафикаБ5

V

У

ИЗ

1

0

 

 

3

 

 

УЛ1И3СМ52

Скулптура - моделовање 3

V

У

ИЗ

2

0

 

 

3

9.       

УЛ1С61

СликањеА4

VI

У

О

2

2

 

 

7

10.     

УЛ1Ц62

Цртање4

VI

У

ОЗ

2

2

 

 

6

11.     

УЛ1ИУ63

Историјауметности6

VI

ДХ

ОЗ

1

1

 

 

2

12.     

УЛ1ЗС64

Зидносликарство2

VI

У

ОЗ

2

2

 

 

3

13.     

УЛ1ПС65

Психологија2

VI

ДХ

ОЗ

2

0

 

 

2

14.     

УЛ1ЕИ66

Елементиликовногизражавања4

VI

У

ОЗ

2

2

 

 

3

15.     

УЛ1МЛ67

Методикаликовногобразовања2

VI

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

16.     

УЛ1И368

ИзборнипредметЦ2

VI

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УЛ1И3Г61

ГрафикаБ6

VI

У

ИЗ

1

0

 

 

3

 

 

УЛ1И3СМ62

Скулптура - моделовање 4

VI

У

ИЗ

2

0

 

 

3

Укупночасоваактивненаставе

51

 

УкупноЕСПБ

60

ЧЕТВРТА  ГОДИНА

Ред.

број

Шифра

предмета

Називпредмета

С

Тип

Статус

Активнанастава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УЛ1С71

СликањеА5

VII

У

О

2

2

 

 

9

2.       

УЛ1Ц72

Цртање 5

VII

У

ОЗ

2

2

 

 

6

3.       

УЛ1ЗС73

Зидносликарство 3

VII

У

ОЗ

2

2

 

 

6

4.       

УЛ1ПД74

Педагогија 1

VII

ДХ

ОЗ

2

0

 

 

2

5.       

УЛ1МЛ75

Методикаликовногобразовања 3

VII

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

6.       

УЛ1ВА76

Вечерњиакт 1

VII

У

ОЗ

2

2

 

 

3

7.       

УЛ1С81

СликањеА6

VIII

У

О

2

2

 

 

9

8.       

УЛ1Ц82

Цртање 6

VIII

У

ОЗ

2

2

 

 

6

9.       

УЛ1ЗС83

Зидносликарство4

VIII

У

ОЗ

2

2

 

 

6

10.     

УЛ1ПД84

Педагогија2

VIII

ДХ

ОЗ

2

0

 

 

2

11.     

УЛМЛ85

Методикаликовногобразовања4

VIII

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

12.     

УЛ1ВА86

Вечерњиакт 2

VIII

У

ОЗ

2

2

 

 

3

Укупночасоваактивненаставе

44

 

УкупноЕСПБ

60