Main menu
  • ispit_II_god.jpg
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg

Вајарство Основне академске студије

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Ликовне уметности

Назив студијског програма

Вајарство

Трајање студијског програма

4 године (8 семестара)

Број ЕСПБ

240

Услови за упис на студијски програм

Студијски програм Вајарство могу уписати кандидати  који положе испит  за проверу склоности и способности на катедри за вајарство;

Испиту за проверу склоности и способности могу приступити кандидати са средњим образовањем у четворогодишњем   трајању и кандидати са средњим образовањем у трогодишњем  трајању који положе допунске испите по програму средњег образовања  (Статут Факултета Уметности).

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Дипломирани Ликовни уметник -Вајар

Могућност наставка студија

Након  завршених основних академских студија, могуће је наставити школовање кроз мастер академске студије Вајарства.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

ПРВА ГОДИНА

Ред.

број

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.         

УЛ3Ц11

Цртање 1

I

У

ОЗ

2

2

 

 

7

2.         

УЛ3Г12

Графика 1

I

У

ОЗ

2

0

 

 

5

3.         

УЛ3СМ13

Скулптура - моделовање1

I

У

ОЗ

2

2

 

 

5

4.         

УЛ3ИУ14

Историја уметности 1

I

ДХ

ОЗ

1

1

 

 

2

5.         

УЛ3ИПА15

Пластична анатомија 1

I

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

6.         

УЛ3ТС16

Технологија Сликарства 1

I

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

5

7.         

УЛ3И117

Изборни предмет А1

I

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УЛ3И1Е11

Енглески језик 1

I

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

УЛ3И1Р12

Руски језик 1

I

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

8.         

УЛ3Ц21

Цртање 2

II

У

ОЗ

2

2

 

 

7

9.         

УЛ3Г22

Графика 2

II

У

ОЗ

2

0

 

 

5

10.      

УЛ3СМ23

Скулптура - моделовање 2

II

У

ОЗ

2

2

 

 

5

11.      

УЛ3ИУ24

Историја уметности 2

II

ДХ

ОЗ

1

1

 

 

2

12.      

УЛ3ИПА25

Пластична анатомија 2

II

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

13.      

УЛ3ТС26

Технологија Сликарства 2

II

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

5

14.      

УЛ3И127

Изборни предмет А2

II

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УЛ3И1Е21

Енглески језик 2

II

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

УЛ3И1Р22

Руски језик 2

II

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

Укупно часова активне наставе

44

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА  ГОДИНА

Ред.

број

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.         

УЛ3СМ31

Скулптура - моделовање 3

III

У

О

2

0

 

 

3

2.         

УЛ3СК32

Скулптура у камену 1

III

У

ОЗ

1

1

 

 

6

3.         

УЛ3ПА33

Пластична анатомија 3

III

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

4.         

УЛ3ТС34

Технологија сликарства 3

III

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

6

5.         

УЛ3ИУ35

Историја уметности 3

III

ДХ

ОЗ

1

1

 

 

2

6.         

УЛ3ЕИ36

Елементи ликовног изражавања 1

III

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

7.         

УЛ3И137

Изборни предмет А3

III

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УЛ3И1Е31

Енглески језик 3

III

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

УЛ3И1Р32

Руски језик 3

III

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

8.         

УЛ3И238

Изборни предмет Б1

III

 

ИЗ

1

0

 

 

3

 

 

УЛ3И12Ф31

Фотографија 1

III

У

ИЗ

1

1

 

 

3

УЛ2И12П32

Писмо са типографијом 1

III

У

ИЗ

1

1

 

 

3

9.         

УЛ3СМ41

Скулптура - моделовање 4

IV

У

О

2

0

 

 

3

10.      

УЛ3СК42

Скулптура у камену 2

IV

У

ОЗ

1

1

 

 

6

11.      

УЛ3ПА43

Пластична анатомија 4

IV

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

12.      

УЛ3ТС44

Технологија сликарства 4

IV

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

6

13.      

УЛ3ИУ45

Историја уметности 4

IV

ДХ

ОЗ

1

1

 

 

2

14.      

УЛ3ЕИ46

Елементи ликовног изражавања 2

IV

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

15.      

УЛ3И147

Изборни предмет А4

IV

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УЛ3И1Е41

Енглески језик 4

IV

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

УЛ3И1Р42

Руски језик 4

IV

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

16.      

УЛ3И248

Изборни предмет Б2

IV

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УЛ2И12Ф31

Фотографија 2

IV

У

ИЗ

1

1

 

 

3

УЛ2И12П32

Писмо са типографијом 2

IV

У

ИЗ

1

1

 

 

3

Укупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60