Main menu
  • ispit_II_god.jpg
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg

Флаута Основне академске студије

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Уметност - Музичка уметности

Назив студијског програма

Флаута

Трајање студијског програма

4 године (8 семестара)

Број ЕСПБ

240

Услови за упис на студијски програм

Студијски програм Флаута могу уписати кандидати  који положе испит  за проверу склоности и способности на катедри за флауту;

Испиту за проверу склоности и способности могу приступити кандидати са средњим музичким образовањем у четворогодишњем  трајању ( средње музичке школе, средње војне музичке школе и школа за музичке таленте у Ћуприји ) и кандидати са непотпуним средњим музичким образовањем ( са три разреда средње музичке школе ) који полажу допунске испите по програму средњег образовања  (Статут ФУ).

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Дипломирани музички уметник - Флаутиста

Могућност наставка студија

Након  завршених основних академских студија, могуће је наставити школовање кроз мастер академске студије Флауте.

 

 

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

ПРВА ГОДИНА

Ред.

бр.

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.      

УМ3ФЛ11

Флаута 1

I

У

О

1

1

0

 

12

2.       

УМ3А12

Анализа музичких дела 1

I

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

3

3.       

УМ3С13

Солфеђо 1

I

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

4.       

УМ3ИМ14

Историја музике 1

I

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

5.       

УМ3Х15

Хор 1

I

У

ОЗ

3

0

0

 

2

6.       

УМ3КО16

Контрапункт 1

I

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

3

7.       

УМ3ХА17

Хармонија 1

I

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

8.       

УМ3Д18

Дириговање 1

I

У

ОЗ

2

0

0

 

1

9.       

УМ3И119

Изборни  предмет А1 -Страни језик 1

I

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УМ3И1Е11

Енглески језик 1

I

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

 

 

УМ3И1Р12

Руски језик 1

I

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

10.     

УМ3ФЛ21

Флаута 2

II

У

О

1

1

0

 

12

11.     

УМ3А22

Анализа музичких дела 2

II

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

2

12.     

УМ3С23

Солфеђо 2

II

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

13.     

УМ3ИМ24

Историја музике 2

II

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

14.     

УМ3Х25

Хор 2

II

У

ОЗ

3

0

0

 

3

15.     

УМ3КО26

Контрапункт 2

II

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

16.     

УМ3ХА27

Хармонија 2

II

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

17.     

УМ3Д28

Дириговање 2

II

У

ОЗ

2

0

0

 

2

18.     

УМ3И129

Изборни  предмет А2- Страни језик 2

II

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УМ3И1Е21

Енглески језик 2

II

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

 

 

УМ3И1Р22

Руски језик 2

II

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА  ГОДИНА

Ред.

бр.

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УМ3ФЛ31

Флаута 3

III

У

О

1

1

0

 

12

2.       

УМ3А32

Анализа музичких дела 3

III

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

3

3.       

УМ3С33

Солфеђо 3

III

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

4.       

УМ3ИM34

Историја музике 3

III

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

5.       

УМ3Х35

Хор 3

III

У

ОЗ

3

0

0

 

2

6.       

УМ3КО36

Контрапункт 3

III

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

3

7.       

УМ3ХА37

Хармонија 3

III

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

8.       

УМ3Д38

Дириговање 3

III

У

ОЗ

2

0

0

 

1

9.       

УМ3И1И139

Изборни  предмет A1- Страни језик 3

III

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УМ3И1Е31

Енглески језик 3

III

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

 

 

УМ3И1Р32

Руски језик 3

III

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

10.     

УМ3ФЛ41

Флаута 4

IV

У

О

1

1

0

 

12

11.     

УМ3А42

Анализа музичких дела 4

IV

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

2

12.     

УМ3С43

Солфеђо 4

IV

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

13.     

УМ3ИМ44

Историја музике 4

IV

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

14.     

УМ3Х45

Хор 4

IV

У

ОЗ

3

0

0

 

3

15.     

УМ3КО46

Контрапункт 4

IV

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

16.     

УМ3ХА47

Хармонија 4

IV

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

17.     

УМ3Д48

Дириговање 4

IV

У

ОЗ

2

0

0

 

2

18.    

УМ3И149

Изборни  предмет A1- Страни језик 4

III

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УМ3И1Е41

Енглески језик 4

III

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

 

 

УМ3И1Р42

Руски језик 4

III

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

Ред.

бр.

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УМ3ФЛ51

Флаута 5

V

У

О

1

1

0

 

12

2.       

УМ3С52

Солфеђо 5

V

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

3.       

УМ3ИМ53

Историја музике 5

V

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

4.       

УМ3Х54

Хор 5

V

У

ОЗ

3

0

0

 

2

5.       

УМ3КМ55

Камерна музика 1

V

У

ОЗ

2

0

0

 

2

6.      

УМ3МН56

Методика музичке наставе  1

V

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

7.      

УМ3ПОД57

Познавање

оркестарских деоница Б 1

V

У

О

1

0

0

 

2

8.       

УМ3ПС58

Психологија 1

V

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

9.   

УМ3И259

Изборни предмет  Б1

V

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УМ3И2А51

Анализа музичких дела 5

V

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ3И2К52

Контрапункт 5

V

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

10.     

УМ3ФЛ61

Флаута 6

VI

У

О

1

1

0

 

12

11.     

УМ3С62

Солфеђо 6

VI

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

12.     

УМ3ИМ63

Историја музике 6

VI

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

13.     

УМ3Х64

Хор 6

VI

У

ОЗ

3

0

0

 

3

14.     

УМ3КМ65

Камерна музика 2

VI

У

ОЗ

2

0

0

 

2

15.     

УМ3МН66

Методика музичке наставе  2

VI

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

16.     

УМ3ПОД67

Познавање

оркестарских деоница Б 2

VI

У

О

1

0

0

 

1

17.     

УМ3ПС68

Психологија 2

VI

У

ОЗ

2

0

0

 

2

18.     

УМ3И269

Изборни предмет  Б2

VI

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УМ3И2А61

Анализа музичких дела 6

VI

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ3И2К62

Контрапункт  6

VI

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

ЧЕТВРТА  ГОДИНА

Ред.

бр.

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УМ3ФЛ71

Флаута 7

VII

У

О

2

2

0

 

13

2.       

УМ3КМ72

Камерна музика 3

VII

У

ОЗ

2

0

0

 

2

3.       

УМ3МДИ73

Методика

дувачких инструмената 1

VII

ТУ

О

1

0

0

 

2

4.       

УМ3МН74

Методика музичке наставе  3

VII

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

5.       

УМ3Х75

Хор 7

VII

У

ОЗ

3

0

0

 

2

6.       

УМ3ПД76

Педагогија 1

VII

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

7.       

УМ3ПОД77

Познавање

оркестарских деоница Б 3

VII

У

О

1

0

0

 

2

8.       

УМ3АС78

Анализа стилова 1

VII

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

2

9.       

УМ3И379

Изборни предмет  Ц1

VII

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УМ3И3О71

Оркестрација 1

VII

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ3И3АВЛ72

Анализа

вокалне литературе 1

VII

ТУ

ИЗ

2

0

0

 

3

10.     

УМ3ФЛ81

Флаута 8

VIII

У

ОЗ

2

2

0

 

13

11.     

УМ3КМ82

Камерна музика 4

VIII

У

ОЗ

2

0

0

 

2

12.     

УМ3МДИ83

Методика

дувачких инструмената 2

VIII

ТУ

ОЗ

1

0

0

 

2

13.     

УМ3МН84

Методика музичке наставе  4

VIII

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

14.     

УМ3Х85

Хор 8

VIII

У

ОЗ

3

0

0

 

3

15.     

УМ3ПД86

Педагогија 2

VIII

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

16.     

УМ3ПОД87

Познавање

оркестарских деоница Б 4

VIII

У

О

1

0

0

 

1

17.     

УМ3АС88

Анализа стилова 2

VIII

ОЗ

1

1

0

 

2

18.    

УМ3И389

Изборни предмет  Ц2

VIII

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УМ3И3О81

Оркестрација 2

VIII

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ3И3АВЛ82

Анализа

вокалне лиературе 2

VIII

ТУ

ИЗ

2

0

0

 

3

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60