Main menu
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg
 • slide9.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • TPS-KM-baner-FB-01a.jpg

Труба Основне академске студије

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Уметност - Музичка уметност

Назив студијског програма

Труба

Трајање студијског програма

4 године (8 семестара)

Број ЕСПБ

240

Услови за упис на студијски програм

Студијски програм Труба могу уписати кандидати  који положе испит  за проверу склоности и способности на катедри за трубу;

Испиту за проверу склоности и способности могу приступити кандидати са средњим музичким образовањем у четворогодишњем  трајању ( средње музичке школе, средње војне музичке школе и школа за музичке таленте у Ћуприји ) и кандидати са непотпуним средњим музичким образовањем ( са три разреда средње музичке школе ) који полажу допунске испите по програму средњег образовања  (Статут ФУ).

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Дипломирани музички уметник – трубач

Могућност наставка студија

Након  завршених основних академских студија, могуће је наставити школовање кроз мастер академске студије Трубе.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

ТРЕЋА ГОДИНА

Ред.

Број

Шифра

Предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.        

УМ5T51

Труба 5

V

У

О

1

1

0

 

12

2.        

УМ5С52

Солфеђо 5

V

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

3.        

УМ5ИМ53

Историја музике 5

V

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

4.        

УМ5Х54

Хор 5

V

У

ОЗ

3

0

0

 

2

5.        

УМ5КМ55

Камерна музика 1

V

У

ОЗ

2

0

0

 

2

6.        

УМ5МН56

Методика музичке наставе 1

V

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

7.        

УМ5ПОД57

Познавање оркестарских деоница Б1

V

У

ОЗ

1

0

0

 

2

8.        

УМ5ПС58

Психологија 1

V

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

9.        

УМ5И259

Изборни предмет  Б1

V

 

И

 

 

 

 

3

 

 

УМ5И2А51

Анализа музичких дела  5

V

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ5И2КО52

Контрапункт 5

V

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ5И2ИН53

Информатика у уметности 1

V

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

3

10.     

УМ5T61

Труба  6

VI

У

О

1

1

0

 

12

11.     

УМ5С62

Солфеђо 6

VI

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

12.     

УМ5ИМ63

Историја музике 6

VI

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

13.     

УМ5Х64

Хор 6

VI

У

ОЗ

3

0

0

 

3

14.     

УМ5КМ65

Камерна музика 2

VI

У

ОЗ

2

0

0

 

2

15.     

УМ5МН66

Методика музичке наставе 2

VI

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

16.     

УМ5ПОД67

Познавање оркестарских деоница Б2

VI

У

ОЗ

1

0

0

 

1

17.     

УМ5ПС68

Психологија 2

VI

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

18.     

УМ5И269

Изборни предмет  Б2

VI

 

И

 

 

 

 

3

 

 

УМ5И2А61

Анализа музичких дела  6

VI

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ5И2КО62

Контрапункт 6

VI

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ5И2ИН63

Информатика у уметности 2

VI

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

3

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

ЧЕТВРТА  ГОДИНА

Ред.

Број

Шифра

Предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.        

УМ5T71

Труба 7

VII

У

О

2

2

0

 

13

2.        

УМ5КМ72

Камерна музика 3

VII

У

ОЗ

2

0

0

 

2

3.        

УМ5МДИ73

Методика

дувачких инструмената 1

VII

ТУ

ОЗ

1

0

0

 

2

4.        

УМ5МН74

Методика музичке наставе 3

VII

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

5.        

УМ5Х75

Хор 7

VII

У

ОЗ

3

0

0

 

2

6.        

УМ5ПД76

Педагогија 1

VII

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

7.        

УМ5ПОД77

Познавање

оркестарских деоница Б3

VII

У

ОЗ

1

0

0

 

2

8.        

УМ5АС78

Анализа стилова 1

VII

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

2

9.        

УМ5И379

Изборни предмет  Ц1

VII

 

И

 

 

 

 

3

 

 

УМ5И3О71

Оркестрација 1

VII

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ5И3ПУ72

Психологија уметности 1

VII

ТУ

ИЗ

2

0

0

 

3

10.     

УМ5T81

Труба 8

VIII

У

О

2

2

0

 

13

11.     

УМ5КМ82

Камерна музика 4

VIII

У

ОЗ

2

0

0

 

2

12.     

УМ5МДИ83

Методика

дувачких инструмената 2

VIII

ТУ

ОЗ

1

0

0

 

2

13.     

УМ5МН84

Методика музичке наставе 4

VIII

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

14.     

УМ5Х85

Хор 8

VIII

У

ОЗ

3

0

0

 

3

15.     

УМ5ПД86

Педагогија 2

VIII

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

16.     

УМ5ПОД87

Познавање

оркестарских деоница Б4

VIII

У

ОЗ

1

0

0

 

1

17.     

УМ5АС88

Анализа стилова 2

VIII

ОЗ

1

1

0

 

2

18.     

УМ5И389

Изборни предмет  Ц2

VIII

 

И

 

 

 

 

3

 

 

УМ5И3О81

Оркестрација 2

 VIII

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ5И3ПУ82

Психологија уметности 2

VIII

ТУ

ИЗ

2

0

0

 

3

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60