Виола - Факултет уметности Приштина - Звечан
Main menu
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg
 • slide9.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • TPS-KM-baner-FB-01a.jpg

Виола Основне академске студије

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Музичка уметност

Назив студијског програма

Виола

Трајање студијског програма

4 године (8 семестара)

Број ЕСПБ

240

Услови за упис на студијски програм

Студијски програм Виола могу уписати кандидати  који положе испит  за проверу склоности и способности на катедри за виолу;

Испиту за проверу склоности и способности могу приступити кандидати са средњим музичким образовањем у четворогодишњем  трајању ( средње музичке школе, средње војне музичке школе и школа за музичке таленте у Ћуприји ) и кандидати са непотпуним средњим музичким образовањем ( са три разреда средње музичке школе ) који полажу допунске испите по програму средњег образовања  (Статут ФУ).

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Дипломирани музички уметник - Виолиста

Могућност наставка студија

Након  завршених Основних академских студија, могуће је наставити школовање кроз мастер академске студије Виоле.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

ПРВА ГОДИНА

Ред.

Број

Шифра

Предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УМ7ВИ11

Виола 1

I

У

О

1

1

0

 

12

2.       

УМ7А12

Анализа музичких дела 1

I

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

3

3.       

УМ7С13

Солфеђо 1

I

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

4.       

УМ7ИМ14

Историја музике 1

I

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

5.       

УМ7Х15

Хор 1

I

У

ОЗ

3

0

0

 

2

6.       

УМ7КО16

Контрапункт 1

I

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

3

7.       

УМ7ХА17

Хармонија 1

I

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

8.       

УМ7Д18

Дириговање 1

I

У

ОЗ

2

0

0

 

1

9.       

УМ7И1И119

Изборни  предмет А1 -Страни језик 1

I

 

И

 

 

 

 

2

 

 

УМ7И1Е11

Енглески језик 1

I

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

 

 

УМ7И1Р12

Руски језик 1

I

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

10.   

УМ7ВИ21

Виола 2

II

У

О

1

1

0

 

12

11.   

УМ7А22

Анализа музичких дела 2

II

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

2

12.   

УМ7С23

Солфеђо 2

II

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

13.   

УМ7ИМ24

Историја музике 2

II

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

14.   

УМ7Х25

Хор 2

II

У

ОЗ

3

0

0

 

3

15.   

УМ7КО26

Контрапункт 2

II

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

16.   

УМ7ХА27

Хармонија 2

II

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

17.   

УМ7Д28

Дириговање 2

II

У

ОЗ

2

0

0

 

2

18.   

УМ7И129

Изборни  предмет А2- Страни језик 2

II

 

И

 

 

 

 

2

 

 

УМ7И1Е21

Енглески језик 2

II

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

 

 

УМ7И1Р22

Руски језик 2

II

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА  ГОДИНА

Ред.

Број

Шифра

Предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УМ7ВИ31

Виола 3

III

У

О

1

1

0

 

10

2.       

УМ7А32

Анализа музичких дела 3

III

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

3

3.       

УМ7С33

Солфеђо 3

III

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

4.       

УМ7ИM34

Историја музике 3

III

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

5.       

УМ7Х35

Хор 3

III

У

ОЗ

3

0

0

 

2

6.       

УМ7КО36

Контрапункт 3

III

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

3

7.       

УМ7ХА37

Хармонија 3

III

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

8.       

УМ7Д38

Дириговање 3

III

У

ОЗ

2

0

0

 

1

9.       

УМ7КМ39

Камерна музика 1

III

У

ОЗ

2

0

0

 

2

10.   

УМ7И13939

Изборни  предмет A1- Страни језик 3

III

 

И

 

 

 

 

2

 

 

УМ7И1Е31

Енглески језик 3

III

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

 

 

УМ7И1Р32

Руски језик 3

III

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

11.   

УМ7ВИ41

Виола 4

IV

У

О

1

1

0

 

10

12.   

УМ7А42

Анализа музичких дела 4

IV

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

2

13.   

УМ7С43

Солфеђо 4

IV

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

14.   

УМ7ИМ44

Историја музике 4

IV

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

15.   

УМ7Х45

Хор 4

IV

У

ОЗ

3

0

0

 

3

16.   

УМ7КО46

Контрапункт 4

IV

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

17.   

УМ7ХА47

Хармонија 4

IV

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

18.   

УМ7Д48

Дириговање 4

IV

У

ОЗ

2

0

0

 

2

19.   

УМ7КМ49

Камерна музика 2

IV

У

ОЗ

2

0

0

 

2

20.   

УМ7И149

Изборни  предмет A1- Страни језик 4

IV

 

И

 

 

 

 

2

 

 

УМ7И1Е41

Енглески језик 4

IV

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

 

 

УМ7И1Р42

Руски језик 4

IV

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

Укупно часова активне наставе

44

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

Ред.

Број

Шифра

Предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УМ7ВИ51

Виола 5

V

У

О

1

1

0

 

12

2.       

УМ7С52

Солфеђо 5

V

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

3.       

УМ7ИМ53

Историја музике 5

V

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

4.       

УМ7Х54

Хор 5

V

У

ОЗ

3

0

0

 

2

5.       

УМ7КМ55

Камерна музика 3

V

У

ОЗ

2

0

0

 

2

6.       

УМ7МН56

Методика музичке наставе 1

V

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

7.       

УМ7ПОД57

Познавање оркестарских деоница А1

V

У

ОЗ

2

0

0

 

2

8.       

УМ7ПС58

Психологија 1

V

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

9.       

УМ7И259

Изборни предмет  Б1

V

 

И

 

 

 

 

3

 

 

УМ7И2А51

Анализа музичких дела  5

V

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ7И2К52

Контрапункт 5

V

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ7И2ИН53

Информатика у уметности 1

V

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

3

10.   

УМ7ВИ61

Виола  6

VI

У

О

1

1

0

 

12

11.   

УМ7С62

Солфеђо 6

VI

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

12.   

УМ7ИМ63

Историја музике 6

VI

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

13.   

УМ7Х64

Хор 6

VI

У

ОЗ

3

0

0

 

3

14.   

УМ7КМ65

Камерна музика 4

VI

У

ОЗ

2

0

0

 

2

15.   

УМ7МН66

Методика музичке наставе 2

VI

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

16.   

УМ7ПОД67

Познавање оркестарских деоница А2

VI

У

ОЗ

2

0

0

 

1

17.   

УМ7ПС68

Психологија 2

VI

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

18.   

УМ7И269

Изборни предмет  Б2

VI

 

И

 

 

 

 

3

 

 

УМ7И2А61

Анализа музичких дела  6

VI

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ7И2К62

Контрапункт 6

VI

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ7И2ИН63

Информатика у уметности 2

VI

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

3

Укупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60

ЧЕТВРТА  ГОДИНА

Ред.

Број

Шифра

Предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УМ7ВИ71

Виола 7

VII

У

О

2

2

0

 

13

2.       

УМ7КМ72

Камерна музика 5

VII

У

ОЗ

2

0

0

 

2

3.       

УМ7МВ73

Методика наставе

гудачких инструмената 1

VII

ТУ

ОЗ

1

0

1

 

2

4.       

УМ7МН74

Методика музичке наставе 3

VII

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

5.       

УМ7Х75

Хор 7

VII

У

ОЗ

3

0

0

 

2

6.       

УМ7ПД76

Педагогија 1

VII

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

7.       

УМ7ПОД77

Познавање

оркестарских деоница А3

VII

У

ОЗ

2

0

0

 

2

8.       

УМ7АС78

Анализа стилова 1

VII

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

2

9.       

УМ7И379

Изборни предмет  Ц1

VII

 

И

 

 

 

 

3

 

 

УМ7И3О71

Оркестрација 1

VII

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ7И3ПУ72

Психологија уметности 1

VII

ТУ

ИЗ

2

0

0

 

3

10.   

УМ7ВИ81

Виолa 8

VIII

У

О

2

2

0

 

13

11.   

УМ7КМ82

Камерна музика 6

VIII

У

ОЗ

2

0

0

 

2

12.   

УМ7МВ83

Методика наставе

гудачких инструмената 2

VIII

ТУ

ОЗ

1

0

1

 

2

13.   

УМ7МН84

Методика музичке наставе 4

VIII

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

14.   

УМ7Х85

Хор 8

VIII

У

ОЗ

3

0

0

 

3

15.   

УМ7ПД86

Педагогија 2

VIII

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

16.   

УМ7ПОД87

Познавање

оркестарских деоница А4

VIII

У

ОЗ

2

0

0

 

1

17.   

УМ7АС88

Анализа стилова 2

VIII

ОЗ

1

1

0

 

2

18.   

УМ7И389

Изборни предмет  Ц2

VIII

 

И

 

 

 

 

3

 

 

УМ7И3О81

Оркестрација 2

VII

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ7И3ПУ82

Психологија уметности 2

VIII

ТУ

ИЗ

2

0

0

 

3

Укупно часова активне наставе

44

 

Укупно ЕСПБ

60

 

Статус предмета:

О – обавезан

ОЗ – обавезан заједнички

 

ИЗ – изборни