Main menu
  • ispit_II_god.jpg
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg

Виолина Основне академске студије

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Музичка уметност

Назив студијског програма

Виолина

Трајање студијског програма

4 године (8 семестара)

Број ЕСПБ

240

Услови за упис на студијски програм

Студијски програм Виолина могу уписати кандидати  који положе испит  за проверу склоности и способности на катедри за виолину;

Испиту за проверу склоности и способности могу приступити кандидати са средњим музичким образовањем у четворогодишњем  трајању ( средње музичке школе, средње војне музичке школе и школа за музичке таленте у Ћуприји ) и кандидати са непотпуним средњим музичким образовањем ( са три разреда средње музичке школе ) који полажу допунске испите по програму средњег образовања  (Статут ФУ).

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Дипломирани музички уметник - Виолиниста

Могућност наставка студија

Након  завршених Основних академских студија, могуће је наставити школовање кроз мастер академске студије Виолине.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

ПРВА ГОДИНА

Ред.

број

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УМ2В11

Виолина 1

I

У

О

1

1

0

 

12

2.       

УМ2А12

Анализа музичких дела 1

I

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

3

3.       

УМ2С13

Солфеђо 1

I

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

4.       

УМ2ИМ14

Историја музике 1

I

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

5.       

УМ2Х15

Хор 1

I

У

ОЗ

3

0

0

 

2

6.       

УМ2КО16

Контрапункт 1

I

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

3

7.       

УМ2ХА17

Хармонија 1

I

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

8.       

УМ2Д18

Дириговање 1

I

У

ОЗ

2

0

0

 

1

9.       

УМ2И1И119

Изборни  предмет А1

I

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УМ2И1Е11

Енглески језик 1

I

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

 

 

УМ2И1Р12

Руски језик 1

I

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

10.     

УМ2В21

Виолина 2

II

У

О

1

1

0

 

12

11.     

УМ2А22

Анализа музичких дела 2

II

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

2

12.     

УМ2С23

Солфеђо 2

II

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

13.     

УМ2ИМ24

Историја музике 2

II

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

14.     

УМ2Х25

Хор 2

II

У

ОЗ

3

0

0

 

3

15.     

УМ2КО26

Контрапункт 2

II

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

16.     

УМ2ХА27

Хармонија 2

II

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

17.     

УМ2Д28

Дириговање 2

II

У

ОЗ

2

0

0

 

2

18.     

УМ2И1И129

Изборни  предмет А2

II

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УМ2И1Е21

Енглески језик 2

II

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

 

 

УМ2И1Р22

Руски језик 2

II

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА  ГОДИНА

Ред.

број

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УМ2В31

Виолина 3

III

У

О

1

1

0

 

12

2.       

УМ2А32

Анализа музичких дела 3

III

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

3

3.       

УМ2С33

Солфеђо 3

III

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

4.       

УМ2ИM34

Историја музике 3

III

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

5.       

УМ2Х35

Хор 3

III

У

ОЗ

3

0

0

 

2

6.       

УМ2КО36

Контрапункт 3

III

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

3

7.       

УМ2ХА37

Хармонија 3

III

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

8.       

УМ2Д38

Дириговање 3

III

У

ОЗ

2

0

0

 

1

9.       

УМ2И1И139

Изборни  предмет A3

III

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УМ2И1Е31

Енглески језик 3

III

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

 

 

УМ2И1Р32

Руски језик 3

III

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

10.     

УМ2В41

Виолина 4

IV

У

О

1

1

0

 

12

11.     

УМ2А42

Анализа музичких дела 4

IV

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

2

12.     

УМ2С43

Солфеђо 4

IV

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

13.     

УМ2ИМ44

Историја музике 4

IV

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

14.     

УМ2Х45

Хор 4

IV

У

ОЗ

3

0

0

 

3

15.     

УМ2КО46

Контрапункт 4

IV

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

16.     

УМ2ХА47

Хармонија 4

IV

ТУ

ОЗ

2

0

0

 

2

17.     

УМ2Д48

Дириговање 4

IV

У

ОЗ

2

0

0

 

2

18.     

УМ2И149

Изборни  предмет A4

III

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УМ2И1Е41

Енглески језик 4

III

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

 

 

УМ2И1Р42

Руски језик 4

III

ДХ

ИЗ

2

0

0

 

2

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

Ред.

број

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УМ2В51

Виолина 5

V

У

О

1

1

0

 

12

2.       

УМ2С52

Солфеђо 5

V

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

3.       

УМ2ИМ53

Историја музике 5

V

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

4.       

УМ2Х54

Хор 5

V

У

ОЗ

3

0

0

 

2

5.   

УМ2КМ55

Камерна музика 1

V

У

ОЗ

2

0

0

 

2

6.  

УМ2МН56

Методика музичке наставе 1

V

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

7.        

УМ2ПОД57

Познавање оркестарских деоница А1

V

У

О

1

0

0

 

2

8.       

УМ2ПС58

Психологија 1

V

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

9.       

УМ2И259

Изборни предмет  Б1

V

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УМ2И2А51

Анализа музичких дела  5

V

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ2И2К52

Контрапункт 5

V

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

10.     

УМ2В61

Виолина  6

VI

У

О

1

1

0

 

12

11.     

УМ2С62

Солфеђо 6

VI

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

12.     

УМ2ИМ63

Историја музике 6

VI

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

13.     

УМ2Х64

Хор 6

VI

У

ОЗ

3

0

0

 

3

14.     

УМ2КМ65

Камерна музика 2

VI

У

ОЗ

2

0

0

 

2

15.     

УМ2МН66

Методика музичке наставе 2

VI

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

16.     

УМ2ПОД67

Познавање оркестарских деоница А2

VI

У

О

1

0

0

 

1

17.     

УМ2ПС68

Психологија 2

VI

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

18.     

УМ2И269

Изборни предмет  Б2

VI

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УМ2И2А61

Анализа музичких дела  6

VI

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ2И2К62

Контрапункт 6

VI

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

ЧЕТВРТА  ГОДИНА

Ред.

број

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УМ2В71

Виолина 7

VII

У

О

2

2

0

 

13

2.       

УМ2КМ72

Камерна музика 3

VII

У

ОЗ

2

0

0

 

2

3.       

УМ2МВ73

Методика наставе виолине 1

VII

ТУ

О

1

0

0

 

2

4.       

УМ2МН74

Методика музичке наставе 3

VII

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

5.       

УМ2Х75

Хор 7

VII

У

ОЗ

3

0

0

 

2

6.       

УМ2ПД76

Педагогија 1

VII

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

7.       

УМ2ПОД77

Познавање оркестарских деоница А3

VII

У

О

1

0

0

 

2

8.       

УМ2АС78

Анализа стилова 1

VII

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

2

9.       

УМ2И379

Изборни предмет  Ц1

VII

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УМ1И3О71

Оркестрација 1

VII

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ1И3АВЛ72

Анализа

вокалне литературе 1

VII

ТУ

ИЗ

2

0

0

 

3

10.     

УМ2В81

Виолина 8

VIII

У

ОЗ

2

2

0

 

13

11.     

УМ2КМ82

Камерна музика 4

VIII

У

ОЗ

2

0

0

 

2

12.     

УМ2МВ83

Методика наставе виолине 2

VIII

ТУ

ОЗ

1

0

0

 

2

13.     

УМ2МН84

Методика музичке наставе 4

VIII

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

14.     

УМ2Х85

Хор 8

VIII

У

ОЗ

3

0

0

 

3

15.     

УМ2ПД86

Педагогија 2

VIII

ДХ

О

2

0

0

 

2

16.     

УМ2ПОД87

Познавање оркестарских деоница А4

VIII

У

ОЗ

1

0

0

 

1

17.     

УМ2АС88

Анализа стилова 2

VIII

ОЗ

1

1

0

 

2

18.      

УМ2И389

Изборни предмет  Ц2

VIII

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УМ1И3О81

Оркестрација 2

VIII

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ1И3АВЛ82

Анализа вокалне литературе 2

VIII

ТУ

ИЗ

2

0

0

 

3

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60