Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Факултет уметности објављује трећи конкурсни рок за упис на основне академске студије за преостала слободна места

 

и то: 

ОДСЕК-ДЕПАРТМАН ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

Буџет

Самофинансирање

Студијски програм

Сликарство

/

1

Вајарство

/

2

Графика

/

2

ОДСЕК-ДЕПАРТМАН МУЗИЧКИХ УМЕТНОСТИ

 

 

Студијски програм

Музичка педагогија

/

1

Клавир

1

/

Виолончело

1

/

 

Кандидати су приликом подношења пријаве за полагање испита за проверу склоности и способности дужни да доставе:

-        четири сведочанства средње школе,

-        диплому средње школе,

-        извод из матичне књиге рођених,

-        уверење о држављанству,

-        лекарско уверење.

 

Рок за подношење документације за полагање испита за проверу склоности и способности је петак, 04. октобар 2013. године до 13 сати.

 

У зависности од интересовања и броја пријављених кандидата, пријемни испит ће се одржати од 08. до 10. октобра 2013. године.

Све информације о терминима полагања биће објављене на огласној табли и сајту Факултета.

Коначне ранг листе кандидата за упис у прву годину студија биће објављене

11. октобра 2013. године.