Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Факултет уметности у Приштини са привременим седиштем у Звечану, расписује трећи конкурсни рок за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2019/2020.годину.

Преглед броја слободних места за упис на основне академске студије по студијским програмима у трећем конкурсном року школске 2019/2020. године:

 

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ

 

Број слободних места

за трећи конкурсни рок

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

буџет

самофинансирање

1.

Одсек ликовних  уметности

 

 

 

Сликарство

/

2

 

Вајарство

/

2

 

Графика

1

2

2.

Одсек музичке  уметности

 

 

 

Музичка педагогија

/

6

3.

Одсек драмских уметности

 

 

 

Глума

/

2

Број слободних места

1

14

Укупно

15

 

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ 2019/2020

РОКОВИ ЗА ПРЕДАЈУ ДОКУМЕНАТА ЗА ЛИКОВНИ, МУЗИЧКИ И ДРАМСКИ ОДСЕК

 

ОДСЕК ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

Предаја докумената за кандидате са средњим образовањем у четворогодишњем трајању

16. 9 - 20. 9. 2019.

Испит за проверу склоности и способности

23. 9 - 25. 9. 2019.

Прелиминарна ранг листа

25. 9. 2019.

Рок за приговоре на прелиминарну ранг листу

26. 9. 2019.

Коначна ранг листа

30. 9. 2019.

Упис у прву годину

30. 9. 2019.

 

 

ОДСЕК МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

Предаја докумената за кандидате са средњим образовањем у четворогодишњем трајању

16. 9 - 20. 9. 2019.

Испит за проверу склоности и способности

23. 9 - 25. 9. 2019.

Прелиминарна ранг листа

25. 9. 2019.

Рок за приговоре на прелиминарну ранг листу

26. 9. 2019.

Коначна ранг листа

30. 9. 2019.

Упис у прву годину

30. 9. 2019.

 

 

ОДСЕК ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ

Предаја докумената за кандидате са средњим образовањем у четворогодишњем трајању

16. 9 - 20. 9. 2019.

Испит за проверу склоности и способности

25. 9. 2019.

Прелиминарна ранг листа

25. 9. 2019.

Рок за приговоре на прелиминарну ранг листу

26. 9. 2019.

Коначна ранг листа

30. 9. 2019.

Упис у прву годину

30. 9. 2019.