Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Од понедељка, 23. марта настава на Факултету уметности одвија се преко Google учионице, која је доступна свим студентима, наставницима и сарадницима.

Служба за Информационо-комуникациону подршку креирала је учионицу за сваки предмет на свим нивоима студија и позвала студенте сва три одсека: Ликовни, Музички и Драмски, који су пријављени на предмете које слушају у летњем семестру 2019/2020. да се прикључе.

Google учионице пружају могућност постављања материјала у дигиталној учионици, рад са тим материјалом, а поред chat-а ту је и видео конференција за комуникацију са студентима. Студенти могу на страници Задаци пратити постављене задатке и почети рад једним кликом. 

Поред тога, омогућени су и остали Google сервиси:

Алати за комуникацију (Gmail, Hangouts, Calendar, Google+, Disk Drive, Doc),

Складиштење података (Drive)

Алати за сарадњу  (Docs, Sheets, Forms, Slides, Sites)

Након одржане онлајн наставе наставници/сарадници уносе податке и евидентирају присутне студенте у платформу iTeacher. На основу ове евиденције и испуњености предиспитних обавеза студенти стичу услов за потпис и оверу семестра.