Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Обавештавају се студенти I и II године свих студијских група да у јануарском року 2017/2018 године, могу пријавити испите из претходних година из непарног семестра. 

Студенти III и IV године свих студијских група могу пријавити испите из претходних година из оба семестра (парни и непарни). Неположени испити из претходних година полажу се код наставника код којих су похађали наставу и положили предиспитне обавезе.