Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Обавештавамо све наставнике да се на захтев студената, колоквијумска недеља предвиђена за полагање предиспитних обавеза, одлаже и  траје  од 23.04.2018. до 25.05.2018.

 

Овај период обухвата први рок за колоквијуме и поправни рок за колоквијуме.

Први рок за колоквијуме од 23.04.2018.- 04.05.2018.

Поправни рок за колоквијуме  од 14.05.2018. – 25.05.2018.

 За колоквијуме који су предвиђени распоредом наставе  01.05. и 02.05.2018.биће накнадно објављени термини одржавања истих.

 

13.04.2018.

Деканат