Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Одбрана завршног рада Мастер академских студија - Сликарство

Кандидат: Филип Ристић

Тема: "Доживљај виђеног"

Ментор: мр Зоран Фуруновић, редовни професор С

реда, 13.06.2018. године, 12,00 сати.

Галерија Факултета уметности, Косовска Митровица.