Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Факултет уметности у Приштини са привременим седиштем у Звечану , расписује други конкурсни рок за упис студената у прву годину основних академских студија  за школску 2018/2019.годину .

 Преглед броја слободних места за упис на основне академске студије по студијским програмима у другом конкурсном року школске 2018/2019. године:

Факултет уметности

Студијски програм

ОАС

Буџет

Самофинансирање

Одсек ликовних уметности

 

ОАС Сликарство

/

2

ОАС Графика

1

2

ОАС Вајарство

2

2

Укупно на одсеку ликовних уметности

   

Одсек музичке уметности

 

ОАС Музичка педагогија 

2

6

ОАС Извођачке уметности

Један од подмодула: Виолина, Виолончело,

Флаута, Кларинет 

/

1

Укупно на одсеку музичке уметности

   

Укупно

5

13

Укупно слободних места

18

 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

Одсек ликовних уметности

27.8.2018 - 4.9.2018.

Рок за предајудокумената за кандидате са средњим

образовањем  у четворогодишњем трајању  

5.9.,6.9. и 7.9.2018.

Испит за проверусклоности и способности

Одсек ликовних уметности

7.9.2018.

Прелиминарнаранг листа

8.9.2018.

Рок за приговоре на прелиминарну ранг листу

11.9.2018.

Коначна ранг листа

11.9.-12.9.2018.

Упис у прву годину

 

 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

Одсек музичке  уметности

27.8.2018 - 4.9.2018.

Рок за предајудокумената за кандидате са средњим

образовањем  у четворогодишњем трајању  

6.9.,7.9., и 8.9.2018.

Испит за проверусклоности и способности

Одсек  музичкe уметности

8.9.2018.

Прелиминарнаранг листа

9.9.2018.

Рок за приговоре на прелиминарну ранг листу

12.9.2018.

Коначна ранг листа

12.9.-13.9.2018.

Упис у прву годину